SEROCK/ NIEPORĘT. Dofinansowanie na przejścia dla pieszych

2021-07-28 6:49:21

Powiat pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch przejść dla pieszych – na ul. Nasielskiej w Serocku i na ul Wolskiej w Stanisławowie Drugim. Łączna kwota dofinansowania to 376 tys. zł

Na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805W – ul. Nasielska w Serocku, przy skrzyżowaniu z ul. Polną i Zaokopową, pozyskano dofinansowanie w kwocie 200 tys. złotych. W ramach inwestycji skrzyżowanie i przejście dla pieszych zostaną wyniesione, przejście dla pieszych zostanie doświetlone, a infrastruktura drogowa dostosowana.

Z kolei przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1810W – ul. Wolska w Stanisławowie Drugim (przy filii Gminnego Ośrodka Kultury), zostanie dofinansowana w kwocie 176 tys. złotych. Przejście na długości ok. 15 m zostanie wyniesione i doświetlone. Zaplanowano także wybudowanie chodnika na długości ok. 60 m po stronie południowej i przebudowanie istniejącego po stronie północnej na długości ok. 40 m.

W obu przypadkach umieszczone zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wybudowane zostanie odwodnienie. Pozyskane dofinasowanie w każdej z tych inwestycji pokryje 80% jej kosztów całkowitych.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *