SEROCK. Ograniczą CO2

2015-10-13 3:14:46

Władze Miasta i Gminy Serock rozpoczęły przygotowania do działań, aby domy mieszkańców, jak i budynki użyteczności publicznej stały się bardziej efektywne pod względem energetycznym. Ma to związek z ograniczeniem emisji CO2 na terenie gminy.

 

Zawarte w 2014 roku na szczycie Rady Europejskiej porozumienie przewiduje, że Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 roku w porównaniu do 1990 roku. Kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27 proc. w 2030 roku. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej UE, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich.

Władze Serocka rozpoczęły przygotowania do działań, aby domy mieszkańców i budynki użyteczności publicznej stały się bardziej efektywne pod względem energetycznym. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma zostać skonsultowany z mieszkańcami.

Władze gminy postanowiły, że w latach 2015–2022 mieszkańcy wezmą czynny udział we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina zamierza wykorzystać środki Unii Europejskiej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Budowane będą inteligentne systemy wykorzystania energii, prace termomodernizacyjne, wymiana przestarzałych źródeł ciepła na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie można również zapominać o modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego. System ma przynieść gminie oszczędności w utrzymaniu obiektów. Projekt współfinansowany będzie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oprac. DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *