SEROCK. Październikowa ofensywa inwestycyjna

2015-10-20 8:14:12

Gmina chwali się inwestycjami realizowanymi w październiku. A jest ich nie mało, bo aż 5 procedur przetargowych zostanie rozstrzygniętych jeszcze w tym miesiącu! Do tego należy dodać otwarcie ofert dwóch inwestycji w tym jednej oczekiwanej od lat, na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
We wtorek 6 października podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w ramach zadania Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Wartość robót ustalono na kwotę 180 230,49 zł. W ramach tej kwoty wykonawca ułoży nawierzchnię z kostki granitowej brukowej, wybuduje murki oporowe z betonu, nasadzi krzewy i rośliny oraz dostarczy i zamontuje małą architekturę. W pierwszym tygodniu grudnia mieszkańcy będą mogli podziwiać efekty tych prac.

We środę 7 października podpisana została umowa na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzeń w ramach zadania Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie. Za kwotę 63 356,39 zł wykonawca wybuduje chodniki, wyniesione przejście dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebuduje ogrodzenia.

W czwartek 8 października została podpisana umowa na budowę ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin – Zegrze. Za kwotę 308 607,00 zł, wykonawca do 15 maja 2016 roku wybuduje ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi serwisowej zlokalizowanej przy Drodze Krajowej nr 61. Zgodnie z ustalonym harmonogramem większość robót budowlanych zostanie wykonana w bieżącym roku budżetowym.

W piątek 9 października zawarta została umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ciągu 6 miesięcy za cenę 49 200,00 zł wykonawca sporządzi dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego w Jadwisinie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagwarantował pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

W piątek 23 października podpisana zostanie umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy wiaty z podziałem na boksy dla potrzeb Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrała firma ALKBUD – Usługi Inwestycyjne Leszek Kamiński, oferująca wykonanie zamówienia za cenę 15 375,00 zł.

Tego samego dnia planowane jest jeszcze otwarcie ofert w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsza, na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, zagospodarowanie ternu wraz z rozbiórką linii kablowej niskiego napięcia oraz budową nowej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, z budową słupa linii napowietrznej oraz budową oświetlenia przy szkole. Powyższy zakres prac Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować do 31 lipca 2017 roku. Druga, na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie w ramach zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock.

Oprac. JR

Zdjęcie: UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *