SEROCK. Podatki na niezmienionym poziomie

2015-12-03 8:36:55

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła szereg uchwał tzw. „okołobudżetowych” ustalając stawki podatku na 2016 rok na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że mieszkańcy Serocka będą opłacać m. in. podatek od nieruchomości i od środków transportowych w wysokości niezmienianej od 2013 roku.

 

Ponieważ zmieniła się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawodawca przewidział możliwość fakultatywnego poboru opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej), targowej, czy też obniżenia ceny skupu żyta. Oznacza to, że gminy mogą, ale nie muszą pobierać powyższych opłat.

Na ostatniej sesji Rady Miasta określono m. in. stawki podatku: od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni, pozostałych gruntów – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok nie zostały zmienione. Ponadto, obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt (kwota wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) do kwoty 40,00 zł za 1 dt i jest ona np. w stosunku do gminy Nieporęt niższa o 10 zł.

Stawka opłaty miejscowej przyjęta została w wysokości 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w gminie Serock. Natomiast zmianie uległa zasada naliczania opłaty targowej. Utrzymano dzienną opłatę w wysokości 4 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni. Zmiana dotyczy wyłącznie przypadków zajmowania powierzchni powyżej 12 m2. Wówczas za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni przewyższającej 12 m2 stawka opłaty targowej wynosić będzie 6 zł.

Oprac. JR

Fot. commons.wikimedia.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *