SEROCK. Pozbędą się 74 ton azbestu

2017-03-20 3:21:12

31 stycznia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił gminie Serock promesy na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku”. Całkowity koszt zadania wyniósł 35.368,09 zł.

WFOŚiGW w Warszawie udzieli dotacji w kwocie do 30.059,34 zł, co stanowi do 85 proc. kosztu całego zadania, pozostałe zaś 15 proc. (5.308,75 zł) pochodzić będzie z budżetu gminy. W ramach zadania planowane jest odebranie składowanych na paletach ok. 39 ton płyt azbestowych i zdemontowanie ok. 35 ton pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na 25 nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy są zainteresowani bezpłatnym usunięciem azbestu jeszcze w tym roku gmina zachęca do jak najszybszego złożenia wniosku. Kompletny wniosek dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 (pok. nr 11 parter) lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca – Ochrona środowiska – Odbiór azbestu.

JR

Fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *