Facebook

SEROCK. Prace pielęgnacyjne pomnika przyrody

2017-12-11 9:08:08

W połowie listopada 2017 r. zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne pomnika przyrody zlokalizowanego przy ul. Akacjowej w Skubiance. Drzewo, dąb szypułkowy, z uwagi na swoją wartość przyrodniczą zostało ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 319/XXX/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. Dąb rośnie na działce nr ew. 110/4 obr. 11 Jadwisin, gm. Serock, na terenie poligonu wojskowego


Zgodnie z opinią dendrologiczną, szacuje się że drzewo jest w wieku ok 300 lat, jego wysokość wynosi 29 m, zaś obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 558 cm. Drzewo jest bardzo cennym okazem dendrologicznym ze względu na swoje walory krajobrazowe, przyrodnicze oraz edukacyjne.
Prace pielęgnacyjne polegały na:
– skróceniu posuszu od strony drogi z zastosowaniem cięć wetaranizujących,
– zastosowaniu wiązań elastycznych typu cobra,
– oczyszczeniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa, poprzez usunięcie samosiewów młodych drzew.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *