SEROCK. Przebudowa powiatowej drogi

2016-10-02 11:15:41

Starostwo rozpoczęło przebudowę drogi powiatowej łączącej Wolę Kiełpińską ze Skubianką. Przebudową objęty jest odcinek o długości 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do cmentarza parafialnego.

Firma Skanska 14 września została wprowadzona na roboty, które mają trwać nie więcej niż 10 tygodni, czyli powinny zostać zakończone przed 24 listopada br. Projekt przewiduje przebudowę jezdni, remont chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm, koloru czerwonego na szerokości 2 m, wykonanie pobocza z drobnego kruszywa łamanego na odcinku 1 m od krawędzi jezdni, budowę dwóch zatok parkingowych ze stanowiskami do parkowania równoległego z płyt ażurowych i wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje przylegające do remontowanej drogi. Budżet inwestycji zamyka się kwotą ponad 1 074 000 zł. Inwestorem jest Powiat Legionowski przy udziale finansowym Miasta i Gminy Serock w wysokości 350 000 zł.

Powiat Legionowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *