SEROCK. Remont mostu w Wierzbicy rozpocznie się w przyszłym tygodniu

2019-10-08 1:13:08

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – inwestor planowanego remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 62 Wierzbica-Łacha – przekazał informacje na temat inwestycji, która rozpocząć się ma w poniedziałek 14 października br. Informacje ws. kolejnych prac zostaną po 15 października

Jak poinformował Urząd Miasta i Gminy Serock od dnia 14.10.2019 r. przewidywane są prace związane z przygotowaniem do podniesienia przęsła mostu oraz będą wykonywane prace niepowodujące utrudnień w ruchu pojazdów na moście. Zatwierdzony został projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający m in. prowadzenie ruchu pieszego po obiekcie, zapewnienie komunikacji zastępczej w trakcie całkowitego zamknięcia mostu. Opracowany został harmonogram zastępczej Lokalnej Komunikacji Autobusowej uruchomionej na okres całkowitego zamknięcia mostu, który udostępniamy poniżej.

Zmiany w komunikacji autobusowej obejmują:
– uruchomienie dodatkowej linii tymczasowej obsługującej ruch w miejscowościach po wschodniej stronie Narwi;
– uruchomienie dodatkowej linii tymczasowej komunikującej Serock z pieszą przeprawą mostową;
– skróceniu ulegają dotychczasowe linie Lokalnej Komunikacji Autobusowej (weekendowa i linia nr 3), o odcinek biegnący po wschodniej stronie Narwi.

Parkingi

Gmina chce utworzyć ogólnodostępne, całodobowe parkingi po obu stronach mostu: lewa strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze, a po prawej stronie Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m.

Dzieci

Przewiduje się utworzenie tymczasowej linii dowożącej dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługującej tereny po lewej stronie Narwi, z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim do szkoły.

Fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *