SEROCK. Rozbudowa przedszkola w fazie projektu

2017-02-24 3:38:37

W związku z rosnącymi potrzebami w zapewnieniu właściwej opieki najmłodszych mieszkańców, została podpisana umowa na realizację dokumentacji rozbudowy budynku przedszkola w Serocku.

Głównym celem rozbudowy budynku przedszkola jest stworzenie salki do zajęć ruchowych wraz z niezbędną komunikacją i zapleczem na sprzęt oraz szatnią, sali do zajęć specjalistycznych, pomieszczenia gospodarczego do przechowywania drobnego sprzętu, zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego pomiędzy budynkiem przedszkolnym a szkołą w formie ciągu komunikacyjnego oraz placu zabaw dla dzieci najmłodszych, remont ciągów pieszych oraz kanalizacji deszczowej wokół budynku przedszkola, remont elewacji całego budynku przedszkola, zagospodarowanie terenu „dziedzińca” w środku budynku przedszkola. Na obecną chwilę udało się wypracować koncepcję architektoniczną wraz z układem pomieszczeń i bryłą budynku. W tej chwili trwają prace nad projektem budowlanym, na podstawie którego gmina uzyska pozwolenia na budowę.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *