SEROCK. Rusza przebudowa Nasielskiej

2015-08-07 5:44:58

We wtorek 4 sierpnia został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Nasielskiej w Serocku. Skanska S.A. z Warszawy za blisko 800 tys. złotych zobowiązała się przebudować drogę. Wprowadzenie wykonawcy na budowę planowane jest na 17 sierpnia br.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu przetarg do legionowskiego starostwa wpłynęło 6 ofert. Kryteria oceny obejmowały cenę wykonania prac, termin ich wykonania i oferowany okres gwarancji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Skanska S.A. z Warszawy, która wykona przebudowę za cenę 798 251,21 złotych. Firma zobowiązała się zakończyć roboty w ciągu 8 tygodni i udzielić na nie 60-miesięcznej gwarancji.

Prace modernizacyjne rozpoczną się niebawem i swym zakresem obejmą poszerzenie jezdni do 6 metrów na całej długości, wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 z elastomeroasfaltem, dostosowanie do rzędnych nowej nawierzchni drogi  dróg gminnych w obrębie skrzyżowań oraz istniejących zjazdów, przebudowę zjazdów i części istniejących chodników, oraz weryfikację i odnowienie oznakowania drogi. Inwestycja prowadzona przez Powiat Legionowski, uzyskała również dofinansowanie ze środków Miasta i Gminy Serock.

Oprac. DB

Zdjęcie: Powiat Legionowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *