Facebook

SEROCK. Ścieżki dydaktyczne

2017-12-10 2:59:06

Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne, przebiegające wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Serock – Jadwisin oraz wzdłuż Narwi na odcinku Serock – Wierzbica polecają się na spacery w każdej porze roku. W bieżącym roku ścieżki zostały zrewitalizowane i wzbogacone o kolejne elementy małej architektury. Na część zadania środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Na trasie ścieżek znalazło się wiele interesujących obiektów przyrodniczych (Rezerwat Jadwisin, Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) i historycznych.
Odcinek ścieżki, który łączy ulicę Retmańską w Serocku z ulicą Na Skarpie w miejscowości Wierzbica wynosi ok. 1,5 km. Drugi odcinek zaczyna się na końcu ulicy Rybaki, a kończy w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego przy ruinach Dworku Szaniawskiego i ma około 2,5 km. Na trasie znajdują się ławki, wiaty, tablice dydaktyczne czy gry terenowe.


Tablice edukacyjne zamontowane na każdym z odcinków ścieżki, dostarczają cennych informacji na temat walorów przyrodniczych okolicy. Pozwalają poznać, między innymi: mieszkańców zbiorników wodnych, roślinność wodną, gatunki drzew i zwierząt występujące w środowisku naturalnym najbliższej okolicy oraz informują o celach i formach ochrony przyrody.


Z myślą o najmłodszych spacerowiczach na ścieżce zostały umieszczone gry terenowe, które poprzez zabawę wzbogacają wiedzę dzieci o faunie i florze. Są to np. gra typu memo „Co ze mnie wyrośnie?”, która polega na dopasowaniu do potencjalnego gatunku drzewa lub krzewu owocu czy szyszki. Poznać można w ten sposób gatunki lasotwórcze i ich „dzieci”, gra „ekolog” obrazuje natomiast sieci troficzne w ekosystemie wodnym, kolejna zabawa przybliża bogaty świat ptaków.
Ścieżki możemy pokonać pieszo lub rowerem.

Zapraszamy!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *