Facebook

SEROCK. Ścieżki dydaktyczne

2017-12-10 2:59:06

Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne, przebiegające wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Serock – Jadwisin oraz wzdłuż Narwi na odcinku Serock – Wierzbica polecają się na spacery w każdej porze roku. W bieżącym roku ścieżki zostały zrewitalizowane i wzbogacone o kolejne elementy małej architektury. Na część zadania środki pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Na trasie ścieżek znalazło się wiele interesujących obiektów przyrodniczych (Rezerwat Jadwisin, Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) i historycznych.
Odcinek ścieżki, który łączy ulicę Retmańską w Serocku z ulicą Na Skarpie w miejscowości Wierzbica wynosi ok. 1,5 km. Drugi odcinek zaczyna się na końcu ulicy Rybaki, a kończy w Rezerwacie Wąwóz Szaniawskiego przy ruinach Dworku Szaniawskiego i ma około 2,5 km. Na trasie znajdują się ławki, wiaty, tablice dydaktyczne czy gry terenowe.


Tablice edukacyjne zamontowane na każdym z odcinków ścieżki, dostarczają cennych informacji na temat walorów przyrodniczych okolicy. Pozwalają poznać, między innymi: mieszkańców zbiorników wodnych, roślinność wodną, gatunki drzew i zwierząt występujące w środowisku naturalnym najbliższej okolicy oraz informują o celach i formach ochrony przyrody.


Z myślą o najmłodszych spacerowiczach na ścieżce zostały umieszczone gry terenowe, które poprzez zabawę wzbogacają wiedzę dzieci o faunie i florze. Są to np. gra typu memo „Co ze mnie wyrośnie?”, która polega na dopasowaniu do potencjalnego gatunku drzewa lub krzewu owocu czy szyszki. Poznać można w ten sposób gatunki lasotwórcze i ich „dzieci”, gra „ekolog” obrazuje natomiast sieci troficzne w ekosystemie wodnym, kolejna zabawa przybliża bogaty świat ptaków.
Ścieżki możemy pokonać pieszo lub rowerem.

Zapraszamy!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *