SEROCK. Skąd wzięła się podwyżka cen śmieci w Serocku?

2021-12-16 9:44:59

Od początku przyszłego roku wszyscy mieszkańcy gminy Serock będą płacić więcej za odbiór odpadów. Urząd tłumaczy, dlaczego koszt usługi musiał wzrosnąć


Gminni radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, która wprowadza od początku przyszłego roku wyższe stawki za odbiór odpadów od mieszkańców. Zmianą jest również sposób rozliczania się z odbioru odpadów z domków letniskowych.

Domy jednorodzinne

W domach jednorodzinnych od 1 stycznia 2022 r. system naliczania kosztu odbioru odpadów pozostanie bez zmian. Nadal zależeć będzie on od liczby zadeklarowanej liczby mieszkańców, zmieniona zostanie jednak wysokość opłaty. Obecnie wynosi ona 27 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów. Od nowego roku wzrośnie ona do 33 zł od osoby. W przypadku, kiedy właściciel nie będzie prowadził segregacji odpadów cena wzrośnie do 66 zł od osoby.

Zabudowa wielorodzinna

Również w przypadku zabudowy wielorodzinnej, cena odpadów wzrośnie – obecnie mieszkańcy płacą 9 zł za 1 m3 zużytej wody. Od początku 2022 r. opłata wyniesie 11 zł za 1 m3 zużytej wody. W przypadku, kiedy właściciel nie będzie prowadził segregacji odpadów stawka wzrośnie do 22 zł za 1 m3 wody.

Domki letniskowe

W 2021 roku od właścicieli domków letniskowych z tytułu odbioru odpadów, pobierano opłatę roczną ryczałtową w wysokości 181 zł. Od nowego roku to sami właściciele będą musieli zawierać w swoim imieniu umowy z firmami odbierającymi odpady! Dlaczego podjęto taką decyzję? – Dotychczas właściciele tych nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnosili roczną opłatę ryczałtową w wysokości 181 zł. W ramach tej opłaty mieli możliwość oddawania każdej wytworzonej przez nich ilości odpadów – tłumaczą urzędnicy.

Skąd te zmiany!?

Na pytanie, skąd wzięły się podwyżki odpowiadają władze Serocka: – W obowiązującym systemie gmina zobowiązana jest do rozliczania się za każdą tonę odebranych odpadów przekazanych następnie do dalszego zagospodarowania. Mieszkaniec gminy w 2020 r. wytworzył średnio 525 kg odpadów. To ponad 100 kg więcej niż w 2019 r. Rosnąca ilość odpadów wpływa na wzrost ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami. Przyczynami wzrostu obowiązujących stawek są: wzrost cen paliwa oraz wzrost opłat za energię elektryczną.
Co zrobić, aby uniknąć podwyżek w przyszłości?
Władze gminy podały również kilka zasad, które pomogą uniknąć podobnych podwyżek w przyszłości wśród nich znajdują się: segregacja odpadów we właściwy sposób, odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru, kompostowanie odpadów biodegradowalnych, deklarujmy prawdziwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *