SEROCK. SREBRNA TARCZA dla PZSP w Serocku! – jesteśmy niezmiennie najlepszym technikum w powiecie legionowskim!

2019-01-19 3:10:49

 

Tegoroczny ranking Liceów i Techników „Perspektywy” potwierdził wysoką klasę Technikum Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Po raz kolejny okazaliśmy się najlepszym technikum w powiecie legionowskim!. Ponadto w całym województwie mazowieckim zajęliśmy bardzo wysokie, 36 miejsce, (dla porównania – w ubiegłym roku było to miejsce 61., a w 2017 – 89.). W rankingu ogólnopolskim znaleźliśmy się w połowie stawki – na miejscu 283. Jak widać z roku na rok osiągamy coraz lepsze wyniki i nieustannie pniemy się w górę

W rankingu „Perspektywy” notowanych jest 500 najlepszych szkół w kraju, którym w zależności od pozycji przyznawany jest honorowy tytuł  „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły, będący potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. W tym roku PZSP w Serocku zostało uhonorowane srebrną tarczą!

Mamy się czym chwalić, bo znalezienie się w rankingu „Perspektywy” świadczy o potencjale naszej szkoły, sukcesach uczniów w olimpiadach, a także bardzo dobrych wynikach matury z przedmiotów obowiązkowych, z przedmiotów dodatkowych oraz wynikach egzaminu zawodowego. Warto pamiętać, że te sukcesy wynikają ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, a także lokalnych władz oświatowych i samorządowych, które dbają o jak najlepsze warunki pracy w naszej szkole. Dlatego z dumą prezentujemy srebrną tarczę – znak jakości PZSP w Serocku.

Elżbieta Oszer

Komentarze

14 komentarzy

 1. Teresa odpowiedz

  Czytając te komentarze, poparte faktami, wyłania się smutny obraz legionowskiej edukacji i wygląda, że wymaga ona poważnych zmian. W Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jest prawie cała Rada miasta – 21 radnych – w tym wielu z doświadczeniem od kilku kadencji.
  Może radni pochylą się nad tym problemem?

  1. Nauczyciel odpowiedz

   Wydaje mi się, że problemem nie jest samo finansowanie szkół przez Gminę czy Powiat ( LO Konopnica , PZSP Legionowo czy PZSP Serock), ale zarządzanie placówką.
   Sporo zależy od dyrektorów szkół, jeśli potrafią zarządzać to osiągają sukcesy i zdobywają dodatkowe środki, nie muszą one pochodzić tylko z samorządu, szkoła może dostać wsparcie z sektora prywatnego, ale o to trzeba już samemu zabiegać.

   1. Joanna odpowiedz

    “Nauczycielu” to jest tak oczywiste, że ktoś kto tego nie rozumie, nie powinien być starostą, prezydentem, dyrektorem szkoły, nauczycielem, bo uczniowie nie dość, że są tu niewinni to jeszcze pokrzywdzeni. Na “wsparcie z sektora prywatnego” mogą liczyć tylko najlepsi, bo sektor prywatny w tym przypadku nie będzie prowadził działalność charytatywną, będzie inwestował w przyszłe kadry i to najchętniej dla siebie np. przez granty, stypendia dla najzdolniejszych itd. Na początek trzeba się nauczyć i chcieć pozyskiwać środki publiczne np. unijne, krajowe, miejscowe np. propozycja w komentarzu “Karol 23 stycznia 2019 at 11:07”.

  2. Konstanty odpowiedz

   Byłbym mocno zdziwiony, gdyby legionowscy radni nie znali tego problemu. Ale zaraz pochylać się nad nim, szukać rozwiązanie……….. to jednak praca, w tym przypadku może być nawet ciężka. Nie lepiej inaczej załatwić problem? Urząd Miasta Legionowo jest od dosyć dawna nagradzany różnymi certyfikatami i wyróżnieniami: Certyfikatami Złotymi „Samorządowy Lider Edukacji”, „Wyróżnienie Nadzwyczajne PRIMUS”, „Mecenas Wiedzy”….. Jest to oczywiście też związane z pewnymi kosztami, ale tylko z publicznych pieniędzy. Np. opłata certyfikacyjna za samego „Samorządowego Lidera Edukacji”, ostatnio w przypadku gminy o ilości mieszkańców Gminy Legionowo wynosiła ok. 5000 zł netto – plus zdaje się kilka innych wydatków – a taki certyfikat ważny jest tylko rok. Są tacy, którzy twierdzą, że samorządy „kupują” sobie nagrody i certyfikaty i to wciskanie ciemnoty ludziom….. ale o tym szerzej tutaj:
   http://dziennikzachodni.pl/tag/samorzady-kupuja-nagrody-certyfikaty

   1. Lucek odpowiedz

    To Urząd Miasta też ładne pieniądze „zainwestował” w te certyfikaty lidera edukacji – w 2018 roku po raz szósty brał udział w tej dobrowolnej certyfikacji.
    Nie lepiej było przeznaczyć te pieniądze na jakieś wyposażenie dla szkół?
    Prawda jest w bezpłatnym rankingu Perspektywy.
    http://www.lider-edukacji.pl/strona-63

    1. Karol odpowiedz

     „Nie lepiej było przeznaczyć te pieniądze na jakieś wyposażenie dla szkół?”.
     No jasna rzecz i tak powinien nakazywać elementarny rozsądek.
     Na dole link do tej najstarszej szkoły w Polsce z przykładem jak to załatwiają w Płocku.
     Adaptacja przykładu z Płocka na grunt Legionowa.
     Organizuje się coroczną „zrzutkę” pieniędzy: Urząd Miast zamiast płacić za te certyfikaty 10000 zł, Starostwo w ramach dalszej dbałości o edukację (organ założycielski Konopnickiej) 10000 zł, firmy miejskie (monopole) PWK, PEC, KZB zamiast się niepotrzebnie reklamować itp. po 20000 zł – razem to daje już istotną kwotę 80000 zł/rok. Oczywiście Ci szanowni sponsorzy w ramach konkursu między sobą mogą „dorzucić” więcej. Dalej organizuje się konkurs dla szkół na projekt edukacyjny, doposażenia szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i na koniec dzieli się sprawiedliwie pieniądze na szkoły.
     Proste jak drut, a jakie użyteczne dla społeczności lokalnej!
     http://malachowianka.edu.pl/index.php/2018/12/01/projekt-edukacyjny-doposazenia-pkn-orlen-szkolnych-pracowni-pomoce-dydaktyczne/

 2. Zygfryd odpowiedz

  Przyłączam się do wcześniejszych gratulacji dla Serocka.
  Stałym fragmentem gry w samorządowych strategiach jest nieustające narzekanie na brak pieniędzy i ciągłe problemy z „krótką kołdrą”. Istnieją przecież dodatkowe pieniądze np. środki unijne na edukację, są to kwoty duże i wymagające od gmin tylko ok. 10% wkładu własnego.
  Niżej pod linkiem jest Uchwała nr 1203/357/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r., zatwierdzająca listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
  W załączniku – Lista projektów wybranych do dofinansowania – jest między innymi Gmina Serock (Lp. 70) z projektem „Kluby Kluczowych Kompetencji”, Gmina Jabłonna (Lp. 151) z projektem „Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna” a Gminy Legionowo w tym załączniku nie ma.
  Czego tym razem zabrakło Urzędowi Miasta do znalezienia się na tej liście o dofinansowanie edukacji: brak czasu, brak umiejętności……., bo chyba nie jest aż tak źle, że te samorządowe błyskotki zaszumiały w głowach i pozbawiły realnej oceny sytuacji?
  Gmina Serock pokazała, że można i pokazuje dalej, Gmina Jabłonna też idzie w tym kierunku, a Gmina Legionowo co?
  http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,38249,120335718.html

  1. Karol odpowiedz

   W tym konkursie projektów mogą brać udział nie tylko gminy ale też pojedyncze szkoły.
   Przykład, LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku w rankingu Perspektywy 106 miejsce w kraju i 32 na Mazowszu – założone w 1180 roku, jest najstarszą z istniejących nieprzerwanie w tym samym miejscu szkołą w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. W 2016r. Liceum Małachowskiego w Płocku razem z założoną w 1206r. Colchester Royal Grammar School z Wielkiej Brytanii, wygrały corocznie organizowany przez Europejską Organizację Badań Jądrowych, światowy konkurs BEAM LINE FOR SCHOOLS 2016 CERN. CERN dał uczniom szkół średnich z całego świata szansę na zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu naukowego z wykorzystaniem wiązki cząstek z akceleratora. Uczniowie przebywali 7 dni w Szwajcarii, gdzie kontynuowali pracę badawczą w CERN z dostępem do wiązki akceleratora – urządzenia służącego do przyspieszania cząstek elementarnych do prędkości bliskich prędkości światła.
   http://malachowianka.edu.pl/index.php/2018/12/18/projekt-licealny-akcelerator-edukacji-ponad-480-tys-zajecia-sprzet-dla-malachowianki/

  2. Aldona odpowiedz

   Teraz to już podwójne gratulacje dla Serocka!!!
   Faktycznie na ten projekt „Kluby Kluczowych Kompetencji” wartości 1256217 zł, Miasto i Gmina Serock wywalczyła aż 1173657 zł, a uzyskanie tej kwoty wymagało tylko 82560 zł wkładu własnego.
   http://www.serock.pl/2761,2018-rok?tresc=18691

 3. Robert odpowiedz

  Oczywiście też, gratulacje dla uczniów i nauczycieli Technikum w Serocku i ciągnijcie tak dalej, bo to niezwykle cenna inwestycja w Waszą przyszłość!
  Kiepską kondycję liceów w Legionowie i spadek w rankingowy dół „Perspektywy”, było widać od sporo lat. W tym czasie Urząd Miasta konsekwentnie kolekcjonował w innym rankingu, różne błyskotki: Certyfikaty Złote „Samorządowy Lider Edukacji”, „Wyróżnienie Nadzwyczajne PRIMUS”, „Mecenas Wiedzy”……
  Może w końcu podjąć męską decyzję czy dalej te błyskotki, pudełeczka z piórkami i eleganckie imprezy ich wręczenia, czy stworzenie legionowskim uczniom warunków do edukacji na możliwie najwyższym poziomie. Oni to wszystko zwrócą z dużym naddatkiem, bo mając lepsze wykształcenie, będą mieli lepszą pracę, będą więcej zarabiali i będą płacili wyższe podatki w tym do kasy UM. To byłaby inwestycja w przyszłość i to najlepszą z możliwych – Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie!

  http://www.lider-edukacji.pl/foto/iioozj0n9gyjt133g8max.jpg
  http://www.lider-edukacji.pl/foto/y19iam2ncpv7l3avslmax.jpg
  http://www.lider-edukacji.pl/foto/qu8moshpl95qz8tbaymax.jpg
  http://www.lider-edukacji.pl/foto/xzhz21q1badf9slnilmax.jpg

 4. Tomek odpowiedz

  Gratulacje dla uczniów i nauczycieli Technikum w Serocku !!!
  Mam nadzieję, że LO Konopnica weźmie przykład ze szkoły z Serocka i też zacznie wspinać się w rankingach. Serce absolwenta boli jak obserwuje “upadek” szkoły, gdzie te czasy świetności Konopa.

  Skoro Serock mógł w ciągu kilku lat odbić się od dna, mam nadzieję, że “moja” szkoła też to uczyni. Trzymam kciuki !!!

 5. Roland odpowiedz

  Gratulacje dla uczniów i nauczycieli Technikum w Serocku z pewnym, ale bardzo istotnym uzupełnieniem. Dokładniejsza analiza rankingu „Perspektywy” wskazuje, że sądząc po wynikach matury, Technikum w Serocku jest nie tylko najlepszym technikum w powiecie legionowskim, ale też najlepszą szkołą ponadgimnazjalną powiatu – Mistrz Powiatu Legionowskiego!
  Pod tym linkiem dalsza część gratulacji- to o Was:
  http://www.youtube.com/watch?v=yPKlrRwJB8A

  1. SZKOŁA odpowiedz

   Tak, szczególnie,że część uczniów jest niedopuszczana do matury w celu poprawy wyników, ;/

   1. Nauczyciel odpowiedz

    Czy masz coś czym możesz potwierdzić swoja tezę ? Zarzut jest poważny, tak więc jeśli się tak owy wyraża trzeba go uargumentować, w innym przypadku są to tylko czcze słowa.

    Co miejsca w rankingu Perspektyw nie tylko wyniki matur mają wpływ na pozycję, ale również olimpiady itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *