SEROCK. Uchwalili nie to, co trzeba… Wojewoda unieważnił 6 uchwał Rady Miasta

2017-08-26 3:45:29

Zamiast odrębnych uchwał ws. zasad usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, seroccy radni chcieli wprowadzić te zapisy do planu zagospodarowania przestrzennego. Nadzór wojewody uznał, że jest to niezgodne z prawem


Rady Gmin nie mają kompetencji do określania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów itp. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak Rada Miasta Serock w dniu 30 czerwca 2017 r. podjęła 6 takich uchwał, dla różnych obszarów gminy i miasta Serock.

Nie mieli kompetencji

Uprawnienie Rady Miasta do określania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury w planach zagospodarowania przestrzennego ustało z dniem 11 września 2015 r., po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Nie zostało to jednak przez Radę Miasta Serock dostrzeżone
i 30 czerwca 2017 r. uchwalono 6 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ww. zakresie.

Pogubili się we własnych zapisach

W uzasadnieniach uchwał podano, że celem wszczęcia procedury planistycznej ma być dostosowanie prawa miejscowego (gminnego) do przepisów ustawowych. Jednak w dalszych zapisach Rada Miasta Serock określiła również zasady budowy ogrodzeń. Na tę niekonsekwencję działań Rady Miasta zwrócił uwagę w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewoda.

Wojewoda unieważnia uchwały

Organy samorządu terytorialnego, w tym przypadku Rada Miasta Serock działają na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

Jednak upoważnienie do regulowania kwestii sytuowania wolnonośnych nośników reklamowych w planach zagospodarowania wygasło z dniem 11 września 2015 roku.

Tym samym nie ma podstawy prawnej do podejmowania takich uchwał przez Radę Miasta. Dlatego wojewoda uznał, że doszło do naruszenia prawa w stopniu istotnym i stwierdził ich nieważność. Gmina może odwołać się od rozstrzygnięć nadzorczych wojewody do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *