SEROCK. Wakacyjne inwestycje

2015-07-30 7:43:06

Gmina pochwaliła się właśnie inwestycjami za ponad 5 mln złotych. Niektóre są dość spektakularne, jak choćby zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance, czy przebudowa nawierzchni dróg w Jadwisinie.

Już w połowie czerwca wybudowano chodnik na połączeniu ul. Prusa i ul. Picassa w Serocku. Budowa chodnika z kostki brukowej wraz z  oświetleniem kosztowała budżet gminny 34 859,43 zł.

W Serocku rozbudowują kanalizację

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowaną w ramach zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Obecnie wykonawca prowadzi roboty związane z budową pompowni ścieków przy ul. Nodzykowskiego. Jednocześnie budowany jest kanał w ulicach Pułtuskiej, Sadowej i fragment będący odgałęzieniem sieci zlokalizowanej w ulicy Wolskiego.  Całość prac prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i jej zakończenie planowane jest w terminie umownym. Przyłączanie się do budowanej sieci będzie możliwe po dokonaniu odbiorów technicznych przy udziale MPWiK. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1 262 509,59 zł.

W Zegrzu budują parking

Wykonawca TOMBUD Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Wieliszewie z końcem czerwca podpisała umowę na  budowę parkingu w Zegrzu. Zadanie obejmuje budowę parkingu o obustronnych stanowiskach postojowych, jezdnię manewrową, przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego, odwodnienie do 6 studni chłonnych poprzez wpusty deszczowe, oraz wykonanie oświetlenia terenu za pomocą lamp typu parkowego. W zakresie inwestycji jest również wykonanie bardzo oczekiwanego progu zwalniającego przy ul. Pułku Radio w Zegrzu. Teren budowy został przekazany 8 lipca. Obecnie wykonawca wykonuje warstwy konstrukcyjne podbudowy jezdni oraz nawierzchnię jezdni. Wybudowana została już w całości linia kablowa dla zasilenia nowego oświetlenia terenu parkingu.  Koszt całej inwestycji to 209 346,00 zł.

2 mln zł zainwestują w Jadwisinie

Realizowana jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych ulic Szaniawskiego i Konwaliowej w Jadwisinie, na odcinku od szkoły do drogi krajowej nr 61. Przy okazji budowana jest również kanalizacja sanitarna na ul. Szaniawskiego. Wykonawca Skanska S.A. realizuje roboty budowlane na ul. Szkolnej. Powstanie  nowy chodnik z lewej strony przy krawędzi jezdni wraz z budową nowych zjazdów. Natomiast na ul. Konwaliowej wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,5 m, budowa nowych zjazdów, wykonanie nowego chodnika po lewej stronie, wraz z regulacją poboczy. Wartość całej inwestycji to 2 023 824,29 zł. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z tym otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 750 000,00 zł.  Finansowanie inwestycji planowane jest również  poprzez zaciągnięcie preferencyjnego kredytu w kwocie około 750 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Przepompownia ścieków w Skubiance

Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach zadania ”Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance”. W ramach inwestycji wybudowano około 1300 m  kanału grawitacyjnego, ponad 700 m kanału tłocznego, 44 przyłącza w ulicach: Żeglarskiej, Jachtowej, Bosmańskiej, Kapitańskiej i Nawigatorów,  oraz pompownię ścieków zlokalizowaną przy ulicy Nawigatorów w Skubiance. Łączna wartość zadania wyniosła 1 541 961,26 zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Oprac. DB

Zdjęcia: UMiG Serock

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *