Facebook


Więcej przystanków, ulg, ale i kosztów

2016-04-13 1:16:16

30 marca na sesji w Serocku radni zdecydowali o korektach na trasach Lokalnej Komunikacji Autobusowej, wydłużyli też jej funkcjonowanie o kolejne przystanki. Dodali też kolejną ulgę dla podróżujących, ale zwiększyli też i wydatki.

Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Serock, kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego zaprezentowała informacje na temat funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej (LKA). Podsumowała działanie LKA w minionym roku, a następnie przedstawiła propozycje zmian planowane do wdrożenia jeszcze w tym roku. Zmiany będą dotyczyły m. in. pilotażowego wydłużenia trasy Serock- Legionowo do ronda w Wierzbicy, korekty na trasie Serock-Wierzbica-Gąsiorowo, modyfikacji kursów przejeżdżających przez Dębinki, wprowadzenia trzech nowych przystanków, jak również uruchomienia LKA w niedzielę. Proponowane zmiany będą w najbliższym czasie konsultowane z mieszkańcami gminy. Radni również dokonali zmian na wydatkowanie środków z budżetu gminy na lokalny transport zbiorowy o kwotę 41 tys zł w związku z wprowadzeniem nowych pilotażowych kursów w niedzielę i wydłużeniem obecnie istniejących tras komunikacyjnych. Zabieg ten w rezultacie podniesie koszty całego transportu zbiorowego do kwoty 561 tys zł w tym roku.

W związku z ciągłym rozwojem gminnej komunikacji lokalnej seroccy radni podjęli uchwałę zmieniającą nieco starszą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. W wyniku podjęcia tej uchwały wprowadzono 6 dodatkowych przystanków, m. in. w miejscowościach: Cupel, Dębinki i Serock. Kolejną uchwałą radni rozszerzyli katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgowych, a nawet bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o osoby, które osiągnęły wiek emerytalny bez ustalonego prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych. Warunkiem skorzystania z tej ulgi będzie okazanie zaświadczenia wystawionego przez burmistrza Serocka.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *