Facebook

SEROCK. Wywiad z kandydatem na Wójta Serocka – Arturem Borkowskim

2018-09-16 7:56:38

TiO: Jakie według Pana są największe problemy gminy i jak je rozwiązać?

Artur Borkowski: Myślę, że bardziej niż o problemach, należy mówić o wyzwaniach, które stoją przed samorządami w całej Polsce, a więc również Gminą Serock. Chciałbym umiejętnie połączyć ambitne plany, uzasadnione oczekiwania społeczne z efektywnym zarządzaniem i dyscypliną finansową – gdyż nie możemy przenosić kosztów dzisiejszych inwestycji na przyszłe pokolenia, żyjąc ponad stan.
W mojej opinii kluczowym wyzwaniem z punktu widzenia budżetu Gminy jest znalezienie optymalnego rozwiązania wobec szalejących, horrendalnych cen w przetargach, co przekłada się bezpośrednio na utrzymanie dotychczasowego tempa inwestycji w infrastrukturę drogową, wodociągową i kanalizacyjną, tak aby realizować obietnice składane Mieszkańcom wraz z każdym planem zagospodarowania, w którym uwalniamy kolejne, tereny pod zabudowę mieszkaniową czy usługową. To jest bardzo ważny temat z punktu widzenia zarządzania – nie wszyscy Mieszkańcy mają tego świadomość, dlatego o tym wspominam – wysokie ceny ofert w przetargach nierzadko opóźniają przeprowadzanie danej inwestycji, a niekiedy nawet nie dochodzi ona do skutku z powodu braku odpowiednich środków. Temat ten z pozoru nie wydaje się mniej istotny, lecz to determinuje zakres, tempo i efekt inwestycji. Jako ojciec dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jako pilne wyzwanie traktuję konieczność unowocześnienia bazy oświatowej z zapewnieniem rozbudowy i remontów infrastruktury w zasadzie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w gminie, tak aby poziom tej edukacji był możliwie najwyższy. Jest to jeden z kluczowych elementów w moim spojrzeniu na potrzeby Gminy i jej Mieszkańców. Kolejny kwestią to służba zdrowia. Zdaję sobie sprawę, że wiodącym podmiotem w tym obszarze jest NFZ niemniej, jestem przekonany, że wprowadzając elementy współpracy pomiędzy różnymi szczeblami samorządu oraz pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia zlokalizowanymi na naszym terenie jesteśmy w stanie znacząco poprawić dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów a przy tym efektywniej gospodarować dostępnymi środkami. Kolejny temat, jaki wymaga zaangażowania to rozwijanie elementów polityki senioralnej o narzędzia ułatwiające życie przedstawicielom tej grupy wiekowej. Zasygnalizuję pojęcie „teleopieki” i wsparcia osób starszych w drobnych sprawach życia codziennego. Jako odrębny, ważny temat traktuję, kwestię zabezpieczenia funkcjonowania systemu komunikacyjnego w gminie poprzez zgodne z postulatami mieszkańców, rozwijanie dotychczasowe siatki połączeń, aktywne działania w celu odtworzenia sieci połączeń po upadku jednego z przewoźników czy w końcu zabiegi na rzecz utrzymania harmonogramu działań w celu powołania linii kolejowej do Zegrza Południowego, która docelowo stanowiłaby centralny punkt dla wszelkich rozważań odnośnie transportu zbiorowego na terenie Gminy i Powiatu. Przywołam też temat budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku, wokół którego powstanie w co głęboko wierzę, nowy model uprawiania i promowania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, tak aby zagwarantować powszechną możliwość uprawiania sportu dla ogółu Mieszkańców. Temat ten traktuję niezwykle poważnie nie tylko z uwagi na fakt, iż wywodzę się ze środowiska sportowego, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność pilnego przeciwstawienia się niekorzystnym trendom wśród najmłodszych, gdzie zmiana stylu życia rujnuje zdolności ruchowe i w konsekwencji na masową skale prowadzi do otyłości i chorób cywilizacyjnych wśród pokolenia najmłodszych Mieszkańców.

TiO: Jaki ma Pan pomysł na zagospodarowanie brzegu Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego?

Artur Borkowski: Jeśli chodzi o Gminę Serock to jest on zagospodarowany! Myślę jednak, iż powinniśmy bardziej zdecydowanie powiązać funkcjonalnie jak największą przestrzeń miejską z tym, co dzieje się na i w bezpośrednim sąsiedztwie nadbrzeża. Mam na myśli kontynuowanie kierunku, w którym w strefie oddziaływania Jeziora Zegrzyńskiego lokowane są obiekty gastronomiczne typu restauracje, bary, kawiarnie, smażalnie, lodziarnie stałe lub sezonowe, nastawione na obsługę coraz większego ruchu turystycznego i konsumentów lokalnych. Rozwiązanie to powinno być elementem szerszej strategii rozwoju Miasta i Gminy Serock, która w mojej ocenie powinna zachować i rozwijać rekreacyjno-turystyczny charakter. Duży potencjał rozwojowy dostrzegam również w promowaniu kultury w gminie, jak również promowaniu gminy przez kulturę. Niezwykle pomocnym elementem w realizacji takiego kierunku jest powrót do rozważanego kilka lat temu tematu amfiteatru w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora. W kategoriach strategicznych i wizerunkowych postrzegam kwestię promowania w Gminie sportów wodnych z udziałem dzieci i młodzieży, ale też starszych Mieszkańców naszej wspólnoty. Wiem, że były próby powołania sekcji wioślarskiej czy żeglarskiej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku. Uważam, że dla Gminy z dostępem do wody, posiadanie takich sekcji jest wręcz obowiązkowe. Środowisko wędkarskie w naszej Gminie ma bogatą historię i również z nim chciałbym zintensyfikować i zacieśnić współpracę w kolejnych latach.

TiO: Jakie inwestycje w gminie są dla Pana priorytetowe (w najbliższym okresie)?

Artur Borkowski: Przede wszystkim usprawnienie komunikacji, czego efektem będzie doprowadzenie Kolei do Zegrza Południowego i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na szkoły i przedszkola. Poza tym budowa Centrum Sportu i Rekreacji, które posłuży wszystkim Mieszkańcom. Specyfika planów inwestycyjnych sprawia, iż lata 2019-2020 wymagają zaangażowania znacznych środków na zadania inwestycyjne już dziś widniejących w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock. Realizowane są zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, tak aby wszyscy Mieszkańcy mieli poczucie partycypacji w podnoszeniu standardu osiągnięć cywilizacyjnych. Ta zasada powinna obowiązywać również w przyszłości. Każda decyzja, co do nowych przedsięwzięć podejmowana będzie w duchu konsultacji społecznych z wiodącą rolą reprezentujących swoją wspólnotę radnych, sołtysów i rad sołeckich.

TiO: Jakie pomysły ma Pan dla młodych mieszkańców gminy? (0-29 lat)

Artur Borkowski: To grupa wiekowa, która istnieje tylko teoretycznie. W praktyce składa się z kilku podkategorii, z których każda ma swoją specyfikę. Dla przykładu, z myślą o najmłodszych już dziś został ustanowiony „bon żłobkowy”, podejmujemy też działania, aby rozwinąć tę formę opieki i zwiększyć dostępność do żłobków. Dla przedszkolaków w Serocku zaplanowaliśmy budowę wyczekiwanej sali sportowej. Jeśli chodzi o starszą młodzież chciałbym, aby wszystkie szkoły były dostosowane do jej potrzeb i możliwości – aby mogła rozwijać swoje zdolności w każdym obszarze. Do tego niezbędna jest odpowiednia baza i zaplecze techniczne. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby wszystkie placówki oświatowe w naszej Gminie były na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu uczniowie będą osiągać sukcesy i stale się rozwijać. Moim marzeniem jest, aby już, jako dorosłe osoby miło wspominali czas szkolny, mając świadomość, że to właśnie w danej szkole podstawowej otrzymały odpowiednie wykształcenie, będące fundamentem do rozwoju przez kolejne szczeble edukacji. Chciałbym, aby w szkołach było organizowane wiele zajęć dodatkowych i kół naukowych – przeróżnych tematycznie. I aby wszystkie mogły realizować i spełnić swoje cele, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, którą będę chciał stale rozwijać – traktuję to, jako jedno z ważniejszych wyzwań.

TiO: Jak i gdzie spędza Pan czas wolny? Jakie jest Pana hobby?

Artur Borkowski: Ostatnio, to pojęcie w moim życiu nie występuje. Łączenie działalności Przewodniczącego w Radzie Miejskiej, pracy zawodowej i przynoszącej mi ogromną satysfakcję, ale też pochłaniającej godziny tygodniowej pracy społecznej w Zarządzie Klubu Sportowego „Sokół” Serock – Klub obchodzi w tym roku 65 istnienia co wiąże się z realizacją szeregu przedsięwzięć rocznicowych sprawia, że nieliczne wolne chwile spędzam z reguły czerpiąc garściami z obcowania rodziną, tj. żoną i trójką moich wspaniałych synów. To znakomita odskocznia od wyzwań tego świata.
Jestem zdeklarowanym fanem sportu. Przez wiele lat uprawiałem piłkę nożną dochowując wierności barwom swojego Klubu. Dzisiaj czerpię radość z organizowania życia sportowego dla ponad 200 zawodników. Fascynuję się historią, zwłaszcza historią Polski i historią wojskowości, geopolityką, geografią i polityką międzynarodową, interesują mnie zagadnienia prawne, jak również motoryzacja. Zdarza mi się sięgnąć po ciekawą lekturę. Cieszą mnie również sporadyczne wypady turystyczne z najbliższymi.

Rozmawiał:
Konrad Toporowicz

Komentarze

3 komentarze

  1. Bartek odpowiedz

    Brudna woda w wodociagu ktora sprzedajecie wyborcom.

  2. Anna odpowiedz

    Wójt? Od kiedy?!

  3. dazadler odpowiedz

    Kandydat na Wójta? Jesteście pewni, że nie na Burmistrza powinno być?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *