Wzrost dochodów i wydatków

2016-04-12 1:57:03

Na ostatniej sesji seroccy radni zatwierdzili zmiany budżetowe na ten rok. Dochody gminy zostały zwiększone o ponad 1 mln zł, a wydatki o ponad 900 tys zł. Na jakie inwestycje pójdą dodatkowe środki?

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 1 051 000 zł, wydatki natomiast o kwotę 916 000 zł. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 134 tys zł.

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów nastąpiło zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 49 784 zł. W związku z rozliczeniem wniosku o dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 351 971 zł. Gmina otrzymała również dotację z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy w wysokości 23 431 zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na wydatkowanie środków z budżetu gminy m. in. na lokalny transport zbiorowy o kwotę 41 tys zł w związku z wprowadzeniem nowych pilotażowych kursów w niedzielę i wydłużeniem obecnie istniejących tras komunikacyjnych, na zabezpieczenie środków w wysokości 150 tys zł na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Kiełpińskiej, na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne w kwocie 30 tys zł, na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock w wysokości 100 tys zł. Dokonano również zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne. I tak nastąpiło zwiększenie wydatków na budowę ciągu pieszo-rowerowego na trasie Jadwisin-Zegrze o kwotę 110 tys zł. Kwotą 100 tys zł zostanie wsparte nowe zadanie mające poprawić układ komunikacyjny w obrębie szkoły w Serocku, jak również przeznaczono dodatkowe 100 tys zł na modernizację zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *