Facebook


SEROCK. X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego – Serock 2018

2018-04-07 3:55:50

24 marca w Serocku odbyło się dziesiąte spotkanie krajoznawców z Mazowsza oraz sympatyków z innych województw. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współpracy z Referatem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.


Komandorem Sejmiku był pan Jacek Trzoch – prezes Oddziału Warszawskiego PTTK, a wicekomandorem Elżbieta Rydel-Piskorska – krajoznawca z Oddziału Warszawskiego PTTK.
Tegoroczny X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego miał na celu popularyzację walorów turystycznych i krajoznawczych naszej gminy i miasta. Nawiązywał on do zeszłorocznych obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi oraz do tegorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sejmik był także okazją do popularyzowania kolekcjonerstwa pamiątek turystycznych. Na tę okoliczność klub turystyczny „Datajana” działający w strukturach Oddziału Warszawskiego PTTK przygotował wystawę eksponatów i pamiątek ze swoich licznych zbiorów, które zostały wyeksponowane w serockim Centrum Kultury i Czytelnictwa goszczącym uczestników krajoznawczego spotkania.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość zdobycia – nowo ustanowionej – odznaki krajoznawczej PTTK „Ziemia Serocka”, która będzie od tej pory przyznawana zainteresowanym poznawaniem walorów naszej gminy przez PTTK, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki.
W godzinach przedpołudniowych 24 marca w Centrum Kultury i Czytelnictwa miało miejsce podsumowanie cyklicznego konkursu PTTK „ Poznajemy Ojcowiznę”. Jego uczestnikami były dzieci i młodzież z terenu województwa mazowieckiego. Po wręczeniu wyróżnień laureatom konkursu, dr Radosław Lolo wygłosi prelekcję noszącą tytuł „Dlaczego warto być dumnym synem mazowieckiej ziemi”. Następnie młodzi uczestnicy spotkania udali się z serockim przewodnikiem panem Andrzejem Dybkiem na spacer po Serocku.
W godzinach przedpołudniowych odbyła się również autokarowa wyprawa dla krajoznawców do najciekawszych miejsc gminy Serock. W części popołudniowej sejmiku, po oficjalnych wystąpieniach z udziałem Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józefa Zająca, krajoznawcy oraz zainteresowani tematyką mieszkańcy gminy Serock wysłuchali interesujących prelekcji:
– „Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza – dziedzictwo Serocka” wygłoszonej przez dr. hab. Radosława Lolo (dziekana Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku)

– „Lwów miasto moich Dziadków i Rodziców” – historii opowiedzianej przez Jerzego Kapłona (dyrektora Centralnego  Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie );

– „Fotografia Krajoznawcza jako forma dokumentowania zabytków” – wygłoszonej przez Andrzeja Danowskiego (dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi).

xNa zakończenie sejmiku goście wybrali się na wieczorny spacer po Serocku.

Patronat honorowy:
1.    Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik
2.    Mazowiecki Kurator Oświaty – Pani Aurelia Michałowska (w części młodzieżowej)
3.    Starosta Legionowski – Pan Robert Wróbel
4.    Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Pan Sylwester Sokolnicki
5.    Prezes Zarządu Głównego PTTK – Jacek Potocki
6.    Polskie Radio RDC – patronat medialny

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *