SML-W. Najwyższy czas na „dobre zmiany” w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

2017-02-13 3:21:08

Ostatnie burzliwe dyskusje w studiach TV, wieloletnie debaty w Sejmie i Senacie, trwające latami postępowania sądowe i setki artykułów w prasie ujawniają ogromną skalę patologii w polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. W szczególności dotyczy to wielkich spółdzielni. Mamy w Polsce ok. 3600 spółdzielni mieszkaniowych oraz 11 milionów mieszkańców spółdzielczych zasobów – w tym ponad 4,2 miliona członków spółdzielni.

Olbrzymim majątkiem spółdzielni mieszkaniowych o wartości dziesiątków miliardów zł. zarządzają prezesi funkcjonujący poza wszelką realną kontrolą – często wbrew większości spółdzielców.

Przybyli z całego kraju uczestnicy dyskusji : „Spółdzielnie mieszkaniowe – reformować czy likwidować” (TVP INFO „Studio Polska”) przedstawiali skandaliczny stan polskiej spółdzielczości mieszkaniowej wskazując również na przyczyny tego stanu:

1. Państwo Polskie nie rozwiązało do tej pory podstawowych problemów spółdzielczości mieszkaniowej w naszym kraju wynikających ze złego prawa.
2. Olbrzymim majątkiem i pieniędzmi spółdzielni mieszkaniowych zarządzają prezesi wywodzący się z dawnego systemu. Obecnie funkcjonują poza wszelką kontrolą.
3. W związkach rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych, sprawujących jakoby kontrolę nad działalnością prezesów spółdzielni mieszkaniowych zasiada prawie 100% tychże prezesów.
4. Wielkie pieniądze umożliwiają przekupywanie polityków, prokuratorów, sędziów i urzędników.
5. Brak dobrej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obezwładnia jej członków, a projekty zmiany są procedowane całymi latami.
Przedstawiono opłakany stan spółdzielczości mieszkaniowej w naszym kraju i przyczyny tego stanu. Jednak zabrakło konkretnych propozycji przysłowiowych „dobrych zmian”, na które bardzo teraz liczymy – bo jeśli nie teraz, to kiedy?

Są również spółdzielnie dobrze zarządzane tak jak i wspólnoty mieszkaniowe źle zarządzane – wszystko zależy od tego kto nimi zarządza oraz jaką właściciele lokali mają możliwości kontroli tego co się dzieje i jaki mają wpływ na przynajmniej kluczowe decyzje. Tak więc nie chodzi o likwidację – zaoranie spółdzielni a możliwość współzarządzania jak również możliwość wyboru między spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową. Do tego potrzebne są te zmiany prawa.
Uważamy, że najważniejsze jest zapewnienie Walnemu Zgromadzeniu warunków do rzeczywistego sprawowania funkcji najwyższego organu spółdzielczej władzy i wyboru Rady Nadzorczej reprezentującej spółdzielców oraz ich interesy. Zwrócono uwagę, że nawet w trakcie dyskusji w studio problemy są przedstawiane jak gdyby z pozycji podwładnych prezesa a nie z pozycji ogółu członków stanowiących najwyższy organ (WZ) spółdzielni.

Naszym zdaniem należy:

1. Ograniczyć wielkość Spółdzielni Mieszkaniowych zasadniczo do 3 tys. członków i zlikwidować dziwne twory jakimi są Rady Osiedla – ciało doradcze administracji, generujące niepotrzebne koszty.

2. Zrezygnować z Walnych Zgromadzeń podzielonych na części.

3. Wybory Rady Nadzorczej i Członków Zarządu przeprowadzać raz na 3 lata na oddzielnym Walnym Zgromadzeniu Wyborczym.

4. Członkowie zarządów nie powinni kandydować do Związków Rewizyjnych Spółdzielni Mieszkaniowych.

5. Art. 248 Kodeksu Karnego dotyczący przestępstw przeciwko wyborom powinien mieć zastosowanie także do wyborów władz spółdzielni mieszkaniowych.

6. W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych należy wyeliminować „furtki” umożliwiające wprowadzanie w spółdzielczych statutach zapisów sprzecznych z intencjami ustawy.

7.Zapewnić możliwość i warunki dla zwołanie WZ na żądanie min. 10% członków, poprzez komitet organizacyjny wyłoniony przez i spośród członków spółdzielni żądających zwołania WZ

8. Zapisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych należy ująć w jednej ustawie.

Są to proste zmiany zdolne zapewnić spółdzielcom realny wpływ na funkcjonowanie ich spółdzielni. Propozycje tych zmian i szerszy opis spółdzielczych problemów przedstawiliśmy w „liście otwartym” skierowanym do posłów i senatorów opublikowanym w lokalnym tygodniku To i Owo. Redakcji tygodnika chcemy podziękować za możliwość informowania spółdzielców o sprawach o których nie dowiedzieli by się ze spółdzielczej LTV i spółdzielczego informatorka „Kontakty” opłacanych przez spółdzielców.

Bogusław Perycz

Sławomir Rynek

Komentarze

3 komentarze

 1. suweren odpowiedz

  OBROŃCY DEMOKRACJI!!!

  CO????

  HWWD!!!

 2. suweren odpowiedz

  TOTALNA KOMPROMITACJA 30 LAT PAŃSTWA POLSKIEGO

  Z SEJMEM NA CZELE

  WIĘCEJ NA “TEMIDA CONTRA SM”

 3. suweren odpowiedz

  A CO ZE ZWROTEM RABOWANYCH PRZEZ LATA MAJĄTKÓW?!?!?!?!?

  GDZIE JEST ABW, CBA, PROKURATURA, SADY, POLICJA, MEDIA?!?!?!

  MAFIA!!!!!!

  do więzień!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *