SPACERKIEM PO MIEŚCIE. Ulica Mickiewicza, dom pod nr. 5 Łużeczanka czy Żaneta?

2017-07-23 3:45:35

Odbudowa domu przez nowych właścicieli, ich dbałość o jego otoczenie docenione zostały przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Posesja wraz z zabytkową willą wpisane zostały do rejestru pod koniec lat 90. ubiegłego wieku

Willa usytuowana została na działce z elewacją frontową od ulicy Mickiewicza. Zbudowana dla Ignacego i Anny z Girejów Mackiewiczów. Nieruchomość nazwana została „Willa Łużeczanka”. Mackiewiczowie byli jej właścicielami do roku 1949. W tym roku posiadłość liczącą prawie 3500 metrów kwadratowych wraz z domem kupili Mikołaj i Eugenia z Jakubczyków Prawko.

Za 853 250 złotych

Zachował się akt notarialny mówiący o sprzedaży:
„Działo się to w Rzeczypospolitej Polskiej w mieście stołecznym Warszawie dnia 29 kwietnia 1949 roku. Przede mną Karolem Hettlingierem, Notariuszem w Warszawie w kancelarii mojej mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kapucyńskiej 6 w gmachu Hipoteki stawili się osobiście mi nieznani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Ignacy Mackiewicz i żona jego Anna z Girejów Mackiewicz. Oboje małżonkowie Mackiewicz zamieszkali i prawnie zamieszkanie obierający w Legionowie przy ul. Mickiewicza 5 oraz
2. Mikołaj Prawko i żona jego Eugenia z Jakubczyków Prawko zamieszkali i zamieszkanie prawne obierający w Legionowie przy ul. Batorego 47 i stawiający zeznali następującą umowę sprzedaży
$1. Ignacy i Anna małżonkowie Mackiewicz oświadczyli, że są jawnymi z wykazu hipotecznego i rzeczywistymi właścicielami nieruchomości pod nazwą „Willa Łużeczanka” pow. warszawskiego składającej się z parceli gruntu o pow. 3425 metrów kwadratowych położonej w Legionowie przy ul. Mickiewicza 5. „Na nieruchomości powyższej znajduje się wybudowany w roku 1935 dom mieszkalny o siedmiu izbach oraz budynki gospodarcze”.
$2. Ignacy i Anna małżonkowie Mackiewicz aktem niniejszym sprzedają współstawiającym się do tego aktu Mikołajowi i Eugenii małżonkom Prawko w równych częściach niepodzielnie za dobrowolnie umówioną cenę 853.250 złotych. I przenoszą własność sprzedanej nieruchomości na rzecz nabywców jak i w ogóle wszelkie prawa służące im do powyższej nieruchomości.
/-/ /-/ Ignacy Mackiewicz, Anna Mackiewicz, Mikołaj Prawko, Eugenia Prawko. Notariusz Karol Hettlingier. Warszawa 4 maja 1949 r.

Powrót do korzeni

Małżeństwo Prawko było właścicielami posesji do roku 1993. Najprawdopodobniej to oni dokonali zmiany nazwy willi z „Łużeczanka” na „Żaneta”.
W tymże samym roku posesję nabyli państwo Modzelanowie, którzy przystąpili do rewaloryzacji budynku i otaczającego go ogrodu. Posesja została powiększona o część sąsiedniej działki. W trakcie wspomnianych prac remontowych budynku „dokopano się” do dawnej nazwy „Willa Łużeczanka”. Zasługą nowych właścicieli było – poza jej rewaloryzacją – przywrócenie dawniej, wspomnianej już nazwy. Odbudowa i dbałość o jej otoczenie docenione zostały przez konserwatora zabytków. Posesja wraz z zabytkową willą wpisane zostały do rejestru.

Dom nad stawem

Jak wygląda po rewaloryzacji „Willa Łużeczanka” wraz z otoczeniem? Jest to budynek na planie prostokąta. Wejście poprzedzone jest portykiem wspartym na ośmiobocznych filarach z napisem na belkowaniu „Willa Łużeczanka”.
W elewacji frontowej, północno- zachodniej umieszczone zostały prostokątne okna w profilowanych opaskach.
Po stronie przeciwnej, południowo-zachodniej jest elewacja trójosiowa, z lizenami zwieńczona profilowanym gzymsem i trójkątnym szczytem. Po stronie prawej znajduje się weranda z oknami zamkniętymi od góry łukami. Powyżej taras
z ozdobnymi tralkami.
Elewacja południowo-wschodnia zwieńczona została profilowanym gzymsem z trójkątnym szczytem, z oknami prostokątnymi różnej wielkości, zaś północno-wschodnia też z profilowanym gzymsem, z werandą z wejściem z kilkustopniowymi schodkami tralkami. Weranda doświetlona jest parą prostokątnych okiem – od frontu i z boku.
Otoczenie willi to ogród z niewielkim, nieregularnym stawem z terenem porośnięty trawą, z krzewami liściastymi, iglastymi i drzewami owocowymi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *