Spór burmistrza z wojewodą

2016-04-28 5:08:09

Seroccy radni upoważnili burmistrza do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, który stwierdził nieważność uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Gmina wniesie skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy w części dotyczącej finansowania przez gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych właścicielom zwierząt. Uchwała upoważniająca burmistrza do wniesienia skargi na decyzję wojewody została podjęta 22 kwietnia na nadzwyczajnej sesji rady. – (…) gmina będzie się odwoływać do sądu. Stanowisko jest w uzasadnieniu. Z tego co nas informowano, podobną decyzję podjęła rada Warszawy. Jednocześnie w latach ubiegłych nie było z tym problemu, gmina dofinansowała ww. zabiegi również mieszkańcom – poinformował radny Krzysztof Bońkowski.

Uchwała niezgodna z ustawą?

Wojewoda Mazowiecki zarzuca, iż część ustaleń zawartych w przedmiotowej uchwale pozostaje w sprzeczności z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Wojewoda tym samym wskazał, iż w uchwale znalazły się zapisy dotyczące finansowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt mających opiekunów lub właścicieli, zatem nie są to zwierzęta bezdomne, co do których, miałaby odnosić się uchwała. Jednocześnie wojewoda wskazuje, iż obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt odbywa się wyłącznie w schroniskach dla zwierząt. Tym samym orzekł on, iż gmina może jedynie uregulować wysokość środków finansowych na realizację programu poprzez kastrację bądź sterylizację w odniesieniu do bezdomnych zwierząt, a nie do tych posiadających właścicieli lub opiekunów.

Sterylizacja i kastracja ma zapobiec bezdomności

Tymczasem w ocenie serockich radnych przedmiotowa uchwała w prawidłowy sposób odnosiła się do kwestii opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt. Przyjęty program nie odnosi się tylko do opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ale także zapobiegania bezdomności zwierząt. “(…) Sterylizacja i kastracja, czyli pozbawienie możliwości rozmnażania się zwierząt nie tylko bezdomnych, ale także domowych, mających właścicieli to najskuteczniejsza metoda niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Dlatego też uchwalony Program zakłada takie zachęcanie do tych zabiegów i ich finansowanie właścicielom zwierząt, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy” –  czytamy w uzasadnieniu uchwały. – “Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do ich sterylizacji i kastracji jest działaniem prewencyjnym, które długofalowo przełoży się na ograniczenie bezdomności zwierząt”. – czytamy dalej.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Fot. UMiG Serock

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *