STANISŁAWÓW PIERWSZY/ LEGIONOWSKI. Martyna Ordak – Wzorem godnym naśladowania

2019-06-17 1:39:47

W piątek (7 czerwca) w Gmachu Senatu RP odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”, zorganizowanego pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL

 Wśród znakomitych gości znaleźli się: senator Kazimierz Wiatr, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego – Wojciech Kaczmarczyk oraz przedstawiciele Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego KUL-u na czele z prof. dr hab. Krystyną Chałas.

Uroczystość rozpoczęła się od przesłania skierowanego do młodzieży i nauczycieli, które wygłosił senator Kazimierz Wiatr. Podkreślił ogromną rolę, jaką pełnią w wychowaniu młodego człowieka prawda, autentyczność i “wrażliwość na właściwą hierarchię wartości”. Podziękował również nauczycielom za pokazanie światu “perełek” – młodych ludzi – wzorów pełnych ciepła, miłości i otwartości na drugiego człowieka.

Konkurs skierowany był do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, których zadaniem było napisanie biografii ucznia, którzy poprzez realizację swoich marzeń, pasji, postawę oraz podejmowane inicjatywy w środowisku szkolnym i lokalnym stanowili wzór godny naśladowania.

Spośród wielu prac konkursowych nadesłanych z różnych regionów Polski jury zakwalifikowało do druku 18 biografii młodych ludzi. Wśród grona wybranych znalazła się również biografia MARTYNY ORDAK, uczennicy klasy III a z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Praca została opublikowana w książce pod red. Krystyny Chałas „Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. Autorka biografii, pani Iwona Kutranauczycielka języka polskiego, przedstawiła najważniejsze okresy z życia Martyny. Zwróciła uwagę na jej niezwykłą osobowość, wytrwałość w rozwijaniu  swoich pasji, którymi są śpiew i gra na gitarze. Zwróciła uwagę na jej działalność w scholi, sumienność i pracę na rzecz potrzebujących.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem książek będących świadectwem pięknego życia i wzorem dla młodych ludzi oraz statuetek, które zobowiązują, ale także mobilizują do podejmowania nowych wyzwań.

Zwieńczeniem gali był występ Martyny, która, jako jedyna wykazała się odwagą spośród innych wzorów, i zaśpiewała piosenkę “Złudzenia”.

Fotorelację z uroczystości można obejrzeć na stronie Senatu RP- TUTAJ

Warto jeszcze wspomnieć, że Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym doczekało się TRZECH WZORÓW OSOBOWYCH. Pierwszym była Lena Grobel, drugim – Julia Kutra i trzecim została Martyna Ordak.

P.I.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *