Umiejętności przyszłości: kogo szukają pracodawcy w 2023 roku

2023-05-31 10:31:01
W niniejszym raporcie podkreślono najważniejsze umiejętności cyfrowe i ludzkie, na które będzie zapotrzebowanie w 2023 r.

Wyszukując np. praca Chotomów, jakie umiejętności musisz posiadać, aby zostać zatrudnionym na konkretną pracę? Zostanie to omówione w tym artykule.

Umiejętności cyfrowe odnoszą się do zestawu umiejętności, które umożliwiają osobie zrozumienie, wykorzystanie i stworzenie czegoś za pomocą technologii, przy jednoczesnym czerpaniu z niej korzyści. Obejmują one wszystko, od pisania po publikowanie w mediach społecznościowych, tworzenie oprogramowania i cyberbezpieczeństwo. Umiejętności cyfrowe obejmują stale zmieniające się spektrum.

Umiejętności ludzkie składają się na naszą zdolność do wzajemnych relacji. Obejmują one szereg umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych, takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, interpretacja informacji, podejmowanie decyzji, przywództwo i komunikacja.

Dlaczego instytucje traktują priorytetowo umiejętności

  • Rządy muszą wiedzieć, jakie umiejętności stworzą konkurencyjną, nowoczesną siłę roboczą, i muszą współpracować z przedsiębiorstwami i instytucjami szkolnictwa wyższego, aby zabezpieczyć przyszłość swojego kraju.
  • Instytucje szkolnictwa wyższego powinny uczyć umiejętności, których wymagają pracodawcy, aby przyciągać studentów i poprawiać ich wyniki na godnych stanowiskach.
  • Przedsiębiorstwa powinny skoncentrować się na szkoleniu umiejętności jako sposobie przyciągania i przekwalifikowywania ludzi w celu osiągnięcia sukcesu, rentowności i rozwoju ich firmy.

Kluczowe umiejętności 2023:

  1. Umiejętności cyfrowe są najbardziej pożądane

Ciągły rozwój technologii sprawia, że pracodawcy regularnie poszukują nowych kompetencji cyfrowych u potencjalnych pracowników, jednocześnie przekwalifikowując obecnych pracowników.

  1. Najgorętsze umiejętności cyfrowe zmieniają się szybciej niż najgorętsze umiejętności ludzkie.

Top 10 umiejętności cyfrowych znacznie różni się od zeszłego roku – z ubiegłego roku przetrwały tylko dwie z nich: wizualizacja danych i user experience. Umiejętności ludzkie pozostają bardziej stabilne, co wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na umiejętności, takie jak zarządzanie zmianą i komunikacja.

  1. Umiejętności skoncentrowane na doświadczeniu użytkownika są najbardziej pożądane

Wraz z przyspieszającą cyfryzacją we wszystkich branżach, umiejętności obsługi użytkownika są bardzo poszukiwane, ponieważ konsumenci oczekują szybkiego, wydajnego i łatwego w obsłudze dla użytkownika zaspokojenia potrzeb.

  1. Nowością na liście w tym roku są umiejętności łączące wiedzę techniczną i zarządzanie projektami

Ponieważ organizacje zwiększają inwestycje w umiejętności cyfrowe, posiadanie zestawu umiejętności, które pomagają organizacjom zarządzać zespołami technicznymi i wspierać je, jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

  1. Umiejętności takie jak wizualizacja i analiza danych ewoluują i mogą uzupełniać tradycyjne umiejętności ludzkie, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi

Ponieważ organizacje starają się wykorzystać podejście oparte na danych w zespołach, od IT po HR, umiejętność rozumienia i wykorzystywania danych do skutecznej komunikacji staje się umiejętnością niezbędną.

  1. Umiejętności zarządzania pozwalające na prowadzenie zespołów w czasach zmian należą do najszybciej rozwijających się

Od czasu pandemii menedżerowie znajdują się pod dużą presją i niepewnością makroekonomiczną. Dlatego organizacje dostrzegają rosnące znaczenie przywództwa i umiejętności zarządzania potrzebnych do skutecznego zarządzania zmianą.

  1. Komunikacja ze współpracownikami, klientami i potencjalnymi klientami jest kluczem do pracy hybrydowej

Umiejętności te pomagają organizacjom łączyć się z klientami, kierować zespołami wewnętrznymi i prowadzić strategiczne dyskusje.

Aktualny stan umiejętności zawodowych

Rynek pracy szybko się zmienia

Globalny konflikt, wysoka inflacja i niepewne perspektywy gospodarcze przyczyniają się do schładzania rynku pracy

Inwestycje instytucjonalne nie są jeszcze zgodne z dążeniem do uczenia się i rekrutacji na podstawie umiejętności

Instytucje są coraz bardziej świadome znaczenia szkoleń i rekrutacji opartych na umiejętnościach. Prawie wszyscy (94%) pracodawcy rozważają przejście na zatrudnianie oparte na umiejętnościach. Już dziś ponad połowa pracodawców w USA korzysta z ocen przed zatrudnieniem w celu określenia poziomu wiedzy, umiejętności i zdolności kandydatów. Stosując ocenę opartą na umiejętnościach, 78% specjalistów HR w USA twierdzi, że jakość zatrudniania w ich organizacji uległa poprawie. Mimo to tylko 5% liderów biznesu uważa, że ich organizacje inwestują wystarczająco dużo, aby pomóc pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności i nadążaniu za zmieniającym się rynkiem pracy.

Rola szkolnictwa wyższego ewoluuje

Coraz więcej pracodawców rezygnuje z wymagań dotyczących dyplomu lub stopnia naukowego. Certyfikaty bez dyplomu stają się coraz bardziej popularne: 90% studentów zgadza się, że certyfikat zawodowy pomoże im wyróżnić się na tle pracodawców, a 76% pracodawców twierdzi, że chętniej zatrudni kandydata, który go posiada.

Popyt na umiejętności ludzkie i cyfrowe przewyższa podaż

Według firmy Forrester, 62% decydentów IT twierdzi, że ich pracownikom brakuje umiejętności potrzebnych do przyjęcia nowych technologii, co wpływa na ich zdolność do wprowadzania innowacji, ulepszania doświadczeń klientów lub pracowników oraz zwiększania produktywności.

Podsumowanie

W 2023 r. umiejętności ludzkie i umiejętności cyfrowe staną się jeszcze bardziej współzależne. Chociaż umiejętności cyfrowe rosły najszybciej w tym roku, raport pokazuje, że pracodawcy potrzebują zarówno umiejętności cyfrowych, jak i ludzkich. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie oprogramowania Scrum w celu połączenia wiedzy technicznej z zarządzaniem w celu wydania nowego oprogramowania, czy też o sprzedaż za pomocą oprogramowania CRM w celu zautomatyzowania działań następczych i zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta, wiele najszybciej rozwijających się umiejętności cyfrowych wykorzystuje lub wzmacnia tradycyjne umiejętności ludzkie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *