WALCZYLI O WOLNOŚĆ. Odznaczeni kolejni legionowianie

2023-05-30 2:19:48

Od lewej: Mieczysław Rudnicki, Jacek Girtler i Wojciech Topczewski.

24 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim odznaczono kolejnych legionowian działających w opozycji w latach 1976-1989. Odznaczeni zostali: Jacek Girtler, Mieczysław Rudnicki oraz Wojciech Topczewski

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony Jacek Girtler – związany z NSZZ „Solidarność” w Hucie „Warszawa”. Po wprowadzeniu stanu wojennego był przewodniczącym jednej z grup podziemia działającej na terenie zakładu.
Utrzymywał kontakty z działaczami Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz zajmował się kolportażem niepodległościowych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością został internowany 30 sierpnia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Mieczysław Rudnicki – od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legionowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Zbierał składki na działalność związkową, kolportował „BISS-pec”- pismo wydawane przez podziemne struktury zakładowe, oraz wydawnictwa ogólnokrajowe m.in. „Tygodnik Mazowsze” i „Wolną Trybunę”. Od 1984 r. był członkiem Rady Konsultacyjnej- kierownictwa konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został również Wojciech Topczewski – od 1 sierpnia 1981 r. pracował na stanowisku radcy prawnego w Komisji Interwencji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał współpracę z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W ramach tej współpracy w latach 1982-1985 r. udzielał porad prawnych osobom prześladowanym za działalność opozycyjną. Działalność tę kontynuował po rozwiązaniu Komitetu. Do końca lat 80. był pełnomocnikiem i obrońcą sądowym osób prześladowanych z powodów politycznych. W latach 1982-1989 kolportował wydawnictwa bezdebitowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *