Facebook

WARSZAWA/ LEGIONOWO. Krzysztof Smela nowym zastępcą Komendanta Stołecznego Policji ds. Kryminalnych

2017-12-11 5:22:04

 

Uroczystość w siedzibie Komendy Stołecznej Policji odbyła się z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, kadry kierowniczej stołecznego garnizonu, Kapelana KSP oraz przedstawicieli związków zawodowych

Po odczytaniu rozkazu personalnego podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, zgodnie z ceremoniałem, nastąpiło przywitanie komendanta ze sztandarem Komendy Stołecznej Policji. Następnie generał złożył ministrowi meldunek o gotowości objęcia stanowiska.

Wręczenia aktu nominacyjnego nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Gratulacje złożył także Komendant Główny Policji.

Podczas uroczystości odczytano również rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Głównego Policji o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w Komendzie Stołecznej Policji z jednoczesnym powierzeniem obowiązków służbowych z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie. Po wręczeniu rozkazu nowo powołanemu komendantowi złożono gratulacje.

Młodszy inspektor Krzysztof Smela urodził się 24 stycznia 1971 r. w Legnicy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki kryminologicznej – profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Wstąpił do Policji w 1994 r. i niemal przez cały okres jest związany ze stołecznym garnizonem. Służbę początkowo pełnił w północnopraskiej komendzie rejonowej, z którą był związany przez następnych kilka lat. W 2007 roku objął stanowisko eksperta Sekcji Sztabu Policji Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Trzy lata później rozpoczął pracę na stanowisku eksperta Wydziału ds. Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. W lipcu 2012 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, a w listopadzie 2013 r. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W tym samym roku objął funkcję Zastępcy Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, a następnie w czerwcu 2017 r. awansował na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Odznaczony Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest żonaty, ma jedno dziecko. Pasjonuje się lotnictwem, motoryzacją, historią i żeglarstwem.

Fot: KPP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *