WIELISZEW. Co dalej w sprawie krematorium?

2018-03-10 1:06:27

Po kilku latach powróciła sprawa budowy krematorium w Łajskach (gm. Wieliszew). Pod koniec ubiegłego roku starosta wydał pozwolenie na jej budowę


Od 2015 r. trwa batalia mieszkańców z inwestorem z Warszawy dot. budowy krematorium dla zwierząt w Łajskach.

Starosta nie wydał pozwolenia

Pierwsze informacje dotyczące budowy krematorium na działce nr ewid. 62/8 we wsi Łajski pojawiły się w marcu 2015 r., kiedy to do Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynął projekt budowlany dot. budowy budynku usługowego – krematorium. Wtedy też z powodu nieprawidłowości w projekcie starostwo odmówiło wydania decyzji inwestorowi firmie Niebiański Zwierzyniec Sp. z.o.o. Brak wydania decyzji spowodowany był niezgodnością z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwymi uciążliwościami spowodowanymi przez obiekt. Inwestor odwołał się od decyzji do Wojewody Mazowieckiego, który uchylił decyzję Starosty.

Spalarnia nie została ujęta w rozporządzeniu

W uzasadnieniu decyzji widniał zapis dot. rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w którym to spalarnia zwłok nie widniała jako obiekt znacząco oddziałujący na środowisko w związku z czym decyzja trafiła po raz kolejny do Starostwa Powiatowego. Decyzja nie została wydana. Starostwo doszukało się błędów we wniosku i nakazało inwestorowi w terminie 30 dni usunąć znajdujące się we wniosku nieprawidłowości. 5 listopada pełnomocnik inwestora złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia.

Dalsze braki w projekcie

Na początku 2016 r. do Starostwa wpłynął kolejny wniosek inwestora dot. budowy spalarni. Wtedy też starostwo po raz kolejny stwierdziło braki w projekcie. Braki dotyczyły odprowadzania wód opadowych z terenu obiektu. Inwestor odwołał się po raz kolejny do Wojewody Mazowieckiego, który podtrzymał decyzję Starosty. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Toczące się postępowanie zakończyło się przyznaniem racji inwestorowi. Sędziowie zaznaczyli, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nie może uniemożliwiać możliwości zabudowy działek przeznaczonych pod zabudowę. W związku z tym 1 sierpnia 2017 r. Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starosty. Z uzasadnienia wynikało, że do czasu wybudowania systemu kanalizacji deszczowej inwestor spełnił wszystkie wymagania znajdujące się w MPZP.

Sołtys i Wójt uspokaja

1 marca br. w Centrum Kultury w Łajskach odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy krematorium. W trakcie spotkania Wójt Gminy Paweł Kownacki przekonywał, że nie ma możliwości budowy krematorium na terenie gminy. Zaznaczono, że MPZP zabrania budowy takiego obiektu a ponadto budynek nie zostanie podłączony do wodociągu. Zauważono też, że przy wydawaniu pozwolenia mogło dojść do złamania prawa.

QK

Komentarze

3 komentarze

 1. Paweł Kownacki odpowiedz

  NIe zarzucam złamania prawa staroście, ale pozwolenie na budowę to nie wszystko. Starosta odmówił pozwolenia na budowę ale decyzją sądu administracyjnego starosta musiał pozwolenie wydać. Ale gmina ma inny instrument, żeby krematorium nie zaczęło działalności – uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Bez spełnienia zawartych w niej wymagań – m.in. odległość 3 km od domów mieszkalnych – zgoda na działalność nie może zostać wydana.
  Inwestor pod wpływem naszych argumentów zastanawia się nad realnością swoich zamierzeń.

 2. Damian odpowiedz

  Widać że Kownacki przestał POdziwiać PO i dlatego krytykuję starostę za to radny Sołtys trzyma zawsze z tymi którzy są przy władzy, ot takie szlachetne cechy charakteru, Dlatego wiem, że krematorium w Łajskach będzie bo Sołtys chyba zgłupiał z kim ma trzymać i do której budy skamłać.

 3. Krysztof odpowiedz

  A to coś nowego Paweł Kownacki zarzuca staroście złamanie prawa?- a to przecież chyba dawni dobrzy kumple z PO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *