WIELISZEW. Gmina się zadłuża

2015-06-25 12:42:02

Na ostatniej sesji radni jednogłośnie przegłosowali uchwały, które w sumie dodatkowo zadłużą gminę na kwotę ponad 10 mln złotych. Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma sięgnąć ponad 32 mln złotych, co stanowi prawie 50 proc. planowanych dochodów całego budżetu.

We środę 17 czerwca na nadzwyczajnej sesji Gminy Wieliszew radni podjęli 3 bardzo istotne z finansowego punktu widzenia uchwały.

Pieniądze na jezioro

Gmina wprowadza do budżetu nowe zadanie inwestycyjne, polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego. Na to zadanie co roku będą przeznaczane znaczne środki. W tym roku będzie to 50 tys. zł, w 2016 roku 600 tys. zł, w 2017 roku 600 tys. zł i w 2018 roku również 600 tys. zł, co razem daje ponad 1,8 mln zł. – Nie jest to grunt gminny, tylko wspólnoty gruntowej, a więc jest to inwestowanie w obcy teren. Inwestowanie 1,8 mln zł w jezioro w czasie tej kadencji to nie jest najlepszy pomysł – mówi Edwin Zezoń, radny opozycji. Gmina ma także dorzucić 50 tys. zł na zakup samochodu strażackiego z napędem na cztery koła dla OSP Skrzeszew. Ten który służył obecnie nie był samochodem starym, ale miał napęd tylko na dwa koła, więc był samochodem typowo miejskim, nie nadającym się do akcji gaśniczych w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, np. w lesie.

Lemur się opłaca

Gmina zaciągnie długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu “Poprawa efektywności energetycznej Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” w wysokości 2 612 150 zł. Jest to związane z wydatkiem na koncepcję, projekt i wykonanie Centrum Integracyjnego Gminy Wieliszew. Chodzi o rozbudowę szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa-Reginowa. Źródłem dochodu z którego pożyczka ma być sfinansowana ma być podatek od nieruchomości. To zobowiązanie ma być spłacane od 2017 do 2021 roku. Radni podjęli również uchwałę w sprawie długoterminowego kredytu na kwotę 3,37 mln zł. – Na dzisiejszej sesji jedziemy tak: 4 mln zł obligacje, 3, 37 mln zł kredyt, 2,6 mln zł pożyczka, czyli łącznie zadecydujemy o 10 mln zł zaciągniętych przez gminę zobowiązań. Przed wyborami wójt obiecywał remont 9 lokali dla ludzi potrzebujących. Tymczasem dziś zdejmujemy 90 tys. zł z tego zadania inwestycyjnego – mówił radny Zezoń.

Obligacje spłacą długi

Poza tym, gmina wyemituje obligacje na łączną kwotę 4 mln zł. Ich spłata rozpocznie się od 2024 i będzie trwała do 2027 roku. Mają być one spłacane co roku po 1 mln zł z przyszłych dochodów bieżących. Środki z emisji obligacji komunalnych mają pokryć deficyt w kwocie 1,8 mln zł oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2,1 mln zł. Dowiedzieliśmy się również, że planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku to 31,7 mln zł, co stanowi 49,91 proc. planowanych dochodów całego budżetu.

d.burczynski@toiowo.eu

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *