Facebook
WIELISZEW. Gmina zabrała drogę?

2016-01-14 5:48:39

Zdaniem mieszkańców droga dojazdowa, którą wydzielili ze swoich gruntów w niejasnych okolicznościach została przejęta przez gminę. Teraz korzystają z niej mieszkańcy sąsiedniej wsi. Na ich niekorzyść miały również zostać zmienione granice działek.

We wsi Kałuszyn na pograniczu z Olszewnicą Starą istnieje droga, która kiedyś była drogą dojazdową do gospodarstwa pana Jerzego Cieślińskiego dziś już ponad 90–letniego, kombatanta i honorowego obywatela gminy Wieliszew. Droga ta powstała przed wielu laty, w celu zapewnienia dogodnego dojazdu do jego gospodarstwa. Wydzielono ją z gruntów należących do niego i jego rodzeństwa. Dlatego do niedawna cała rodzina żyła w przeświadczeniu, że działka na której znajduje się droga należy do nich. Okazało się jednak, że obecnie w rejestrze gruntów jako samoistny posiadacz działki drogowej wpisana jest Gmina Wieliszew.

Nikt ich nie informował
Według informacji jakie uzyskaliśmy w urzędzie gminy, – „Gmina Wieliszew jest samoistnym posiadaczem drogi od 1967 r. i utrzymuje ją ze środków publicznych, traktując jako drogę, z której mogą korzystać wszyscy użytkownicy”. Z naszych ustaleń wynika, że gmina nie dysponuje jednak jakimkolwiek dokumentem własności. Prawowici właściciele nie mogą pogodzić się z tym faktem ponieważ nigdy, w jakikolwiek sposób nie powiadomiono ich o tym, że utracili własność działki drogowej oraz, że zmienił się status drogi. Cały czas jest to dla nich niezrozumiałe jak mogło dojść do takich zmian bez wiedzy i zgody właścicieli sąsiednich działek, które także należą do nich.

Zmieniły się granice
Mieszkańcy wskazują także na inne dziwne zdarzenia do jakich w ostatnim czasie miało dochodzić na mapach okolicy. Wyliczają, że zmieniła się szerokość samej drogi, a także zachodnia granica działki drogowej. Tymczasem granica ta jednocześnie oddzielała wsie Kałuszyn i Olszewnicę Starą. Ich zdaniem wszystkie te zmiany odbywają się z uszczerbkiem dla powierzchni ich nieruchomości. w dodatku z ich prywatnej wcześniej drogi teraz korzystają inni, a szczególnie mieszkańcy sąsiedniej wsi. Z urzędu gminy otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaśnienia, z których wynika, że trasa przebiegu drogi została skorygowana na wniosek jednego z właścicieli sąsiednich działek, a wyznaczyć miał ją uprawniony geodeta.

Teraz tną drzewa
W pierwszej połowie grudnia do mieszkańców dotarły także informacje, że mają być wycinane drzewa znajdujące się w pasie drogowym spornej drogi. I znów oficjalnie nikt mieszkańców, uważających się za właścicieli, o tym nie poinformował. Natomiast według urzędu, Gmina Wieliszew wystąpiła do Starosty Legionowskiego z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę drzew ponieważ rosły one w pasie drogowym. Wójt Paweł Kownacki całą sprawę skomentował w następujący sposób: – Zdaję sobie sprawę, że wszyscy musimy wykazać tutaj dobrą wolę i chęć rozwiązania problemu układu komunikacyjnego w tym miejscu. Dlatego przywrócony został właściwy ślad drogi zgodnie z geodezyjnym wytyczeniem.

Właściciele od 150 lat
Byli właściciele drogi mają przede wszystkim żal, że nikt nie liczy się z ich zdaniem. Jak mówią, nie mieszkają tu od roku czy paru lat, ale od około 150 lat. Dlatego jest im przykro, że władze dbają bardziej o interesy nowoprzybyłych niż starych mieszkańców.

KAROL STELMACH

toiowo@toiowo.eu

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *