Facebook


WIELISZEW. Jesienny przegląd wału

2016-11-04 3:19:18

W ostatnich dniach odbył się jesienny przegląd lewostronnego wału Narwi na odcinku Góra – Poddębie w Gminie Wieliszew.

Zgodnie z harmonogramem okresowych kontroli stanu technicznego, komisja złożona z przedstawicieli: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Starostwa Powiatowego w Legionowie, Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew oraz Urzędu Gminy Wieliszew dokonała sprawdzenia kondycji umocnień ochronnych na wypadek wysokiego stanu wody w rzece. Stan techniczny wału oceniono na zadowalający, bez ubytków w jego koronie. Dokonano także weryfikacji robót uszczelniających śluzę w korpusie wału i jej obrębie w miejscowości Góra. Komisja stwierdziła, że urządzenie funkcjonuje sprawnie i nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy.

UG Wieliszew

Fot. K. Greśkiewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *