Facebook


WIELISZEW. Krematorium w zawieszeniu

2015-11-13 9:07:29

Toczące się w starostwie powiatowym postępowanie, ws. pozwolenia na budowę krematorium dla zwierząt w Łajskach, zostało zawieszone. Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystne dla protestujących mieszkańców rozstrzygnięcie.
Przypomnijmy: przy ulicy Gwiaździstej w Łajskach, spółka Niebiański Zwierzyniec zamierza zbudować krematorium dla zwierząt. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym tylko przypadkiem. Ich zdaniem tego typu obiekty powinny znajdować z dala od zabudowy mieszkaniowej. Tymczasem wokół miejsca inwestycji znajduje się właśnie taka zabudowa. Budowa bez wymaganego pozwolenia rozpoczęła się jeszcze w 2014 r. Po nagłośnieniu sprawy, gotowe już fundamenty trzeba było rozebrać.

Starosta nie chciał dać pozwolenia

Jednocześnie starosta Legionowski odmówił wydania pozwolenia na budowę stwierdzając, że inwestycja ta jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew. Spółka Niebiański Zwierzyniec odwołała się jednak od decyzji starosty. W lipcu br. Wojewoda Mazowiecki uchylił tę decyzję, ponieważ uznał, że inwestycja typu krematorium dla zwierząt, jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew. Powodem przyjęcia takiego stanowiska było m.in. stwierdzenie, że obiekty typu krematoria czy spalarnie zwłok zwierząt nie zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego sprawa wydania pozwolenia na budowę dla spalarni ponownie znalazła się w legionowskim starostwie.

Gmina wymyśliła dodatkowe warunki

W sukurs mieszkańcom przyszły także władze gminy Wieliszew, które podjęły uchwałę, zgodnie, z którą przedsiębiorca chcący prowadzić spalarnie zwłok zwierzęcych musi uzyskać zezwolenie od wójta. Jednocześnie w uchwale tej określono, że jednym z wymagań do uzyskania zezwolenia jest zlokalizowanie obiektu spalarni w odległości co najmniej 3 km od zabudowy mieszkaniowej. Jednak także ta uchwała została zakwestionowana przez Wojewodę Mazowieckiego. Gmina zaskarżyła to rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i uzyskała korzystny wyrok. Do czasu doręczenia jego uzasadnienia trudno jednak wyrokować czy uniemożliwi on uruchomienie spalarni przy ul. Gwiaździstej w Łajskach.

Spotkanie z mieszkańcami

W czwartek 5 listopada br. w Ośrodku Kultury w Łajskach odbyło się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami Łajsk, zaniepokojonych planami budowy spalarni zwłok zwierzęcych. Przedstawiciele gminy Wieliszew oraz starostwa powiatowego w Legionowie poinformowali zgromadzonych o podejmowanych do tej pory działaniach oraz zapewniali, że zawsze starają się działać zgodnie z interesem mieszkańców. Najistotniejszą informacją jaką otrzymali mieszkańcy była ta o złożeniu przez inwestora spalarni wniosku o zawieszenie przez starostę postępowania ws. wydania pozwolenia na budowę. Może to świadczyć o tym, że spółka Niebiański Zwierzyniec rozważa wycofanie się z inwestycji w Łajskach.

MACIEJ LERMAN

mlerman@tio.com.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *