Facebook

WIELISZEW/ŁAJSKI. Ogromna inwestycja mieszkaniowa na Łajskach!

2021-02-27 4:05:24

Deweloper chce wybudować  42 domy w zabudowie bliźniaczej na działkach w okolicy stajni na Łajskach


W czwartek 18 lutego, Urząd Gminy Wieliszew poinformował o wszczęciu, na wniosek Pana Jacka Wójcika, postępowania administracyjnego w sprawie budowy 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem na działkach nr ewid. 385/4 i 384/2 we wsi Łajski.

Teraz jest tam stajnia

Na nieruchomości znajduje się stajnia wraz z zabudową towarzyszącą oraz pastwiska dla zwierząt. Studium zagospodarowania przestrzennego zezwala na zabudowę mieszkaniową. Wójt Gminy Wieliszew wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Urząd Gminy uznał, że przedsięwzięcie może znacząco – negatywnie wpłynąć na środowisko. 17 lutego br. gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, czy należy przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stajnia ma zostać

Deweloper wystąpił o warunki zabudowy tylko dla 30% nieruchomości, ponieważ reszta terenu ma uchwalony MPZP. Budynki mają stanąć ok. 200 m. od stajni, która ma zostać nie naruszona.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *