WIELISZEW/ŁAJSKI. Ogromna inwestycja mieszkaniowa na Łajskach!

2021-02-27 4:05:24

Deweloper chce wybudować  42 domy w zabudowie bliźniaczej na działkach w okolicy stajni na Łajskach


W czwartek 18 lutego, Urząd Gminy Wieliszew poinformował o wszczęciu, na wniosek Pana Jacka Wójcika, postępowania administracyjnego w sprawie budowy 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem na działkach nr ewid. 385/4 i 384/2 we wsi Łajski.

Teraz jest tam stajnia

Na nieruchomości znajduje się stajnia wraz z zabudową towarzyszącą oraz pastwiska dla zwierząt. Studium zagospodarowania przestrzennego zezwala na zabudowę mieszkaniową. Wójt Gminy Wieliszew wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Urząd Gminy uznał, że przedsięwzięcie może znacząco – negatywnie wpłynąć na środowisko. 17 lutego br. gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, czy należy przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stajnia ma zostać

Deweloper wystąpił o warunki zabudowy tylko dla 30% nieruchomości, ponieważ reszta terenu ma uchwalony MPZP. Budynki mają stanąć ok. 200 m. od stajni, która ma zostać nie naruszona.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *