WIELISZEW. Nowe rondo, wyremontowane szkoły oraz rozbudowa kanalizacji i wodociągów

2021-12-24 1:12:05

Budżet gminy Wieliszew na 2022 r. zakłada m.in. budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego oraz nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Alei Solidarności, ul. Kościelnej i ul. Polnej w Wieliszewie, jak również rozbudowę szkoły podstawowej w Olszewnicy Starej


Uchwała budżetowa gminy Wieliszew na przyszły rok przewiduje, że dochody gminy wyniosą ok. 109 mln zł, zaś wydatki ok. 128 mln zł. Inwestycje gminne kosztować mają 25 mln zł. Deficyt budżetowy w kwocie ponad 19 mln zł ma zostać pokryty z m.in. emisji obligacji komunalnych.

Infrastruktura oświatowo-sportowo-rekreacyjna

Inwestycje oświatowo-sportowo-rekreacyjne mają pochłonąć w przyszłym roku ok. 10,8 mln zł. 5,1 mln zł ma zostać wydane na budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego u zbiegu ul. Modlińskiej i ul. Niepodległości w Wieliszewie. 4 mln zł pochłonąć ma rozbudowa SP w Olszewnicy Starej. Za 1,3 mln zł ma zostać rozbudowana SP w Janówku Pierwszym oraz podstawówka i przedszkole w Skrzeszewie. 235 tys. zł ma zostać wydane na rozpoczęcie prac budowlanych nowego przedszkola w Michałowie-Reginowie, przedszkola i ośrodka zdrowia w ramach Wieliszewskiego Centrum Integracji Społecznej oraz rozbudowy SP nr 1 w Wieliszewie. Ponadto na 2022 r. planuje się remont Urzędu Gminy w Wieliszewie, który kosztować ma 170 tys. zł.

Infrastruktura drogowa

W 2022 r. władze gminy Wieliszew planują wydać na infrastrukturę drogową ponad 9,7 mln zł. 5,5 mln zł ma kosztować budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Alei Solidarności, Kościelnej i Polnej oraz przebudowa ul. Polnej na odcinku pomiędzy ulicami Kościelną i Miłą w Wieliszewie. 2,1 mln zł ma zostać wydane na modernizację dróg gminnych, będzie to m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631, budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa, ul. Zacisze w Janówku Pierwszym oraz chodników przy ul. Długiej i Wiejskiej w Olszewnicy Starej. Kolejną inwestycją jest montaż nowego oświetlenia, które zyskają ulice na terenie całej gminy.

Wodociągi i kanalizacja

Na rozwój kanalizacji i wodociągów ma zostać wydane ponad 2,6 mln zł. 1,5 mln zł ma kosztować analiza możliwości i projekt przebudowy kanalizacji w otoczeniu wieliszewskiego magistratu w rejonie ul. Alei Solidarności i ul. Modlińskiej. 500 tys. zł z budżetu ma pochłonąć podobny projekt na ulicach: Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie. Planuje się też budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Nowodworskiej w Michałowie-Reginowie za 110 tys. zł. Ponadto ma powstać koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i w Wieliszewie.

Dodatkowe wydatki

Na wymianę pieców węglowych przygotowano 200 tys. zł, na urządzenia do zbierania deszczówki 10 tys. zł, a na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 tys. zł. 510 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę lub modernizację obiektów rekreacyjnych: skateparku i modernizację placu zabaw na os. 600-lecia w Wieliszewie oraz budowie placów zabaw m.in. na os. Silikaty w Michałowie-Reginowie, w Topolinie i w Komornicy.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *