WIELISZEW. Podatek od nieruchomości w górę! Będzie drożej dla mieszkańców i przedsiębiorców

2022-11-23 11:21:09

Radni Gminy Wieliszew przegłosowali podwyżkę podatku od nieruchomości w 2023 r. Wiele jego stawek zbliży się do poziomu maksimów ustawowych


Od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy Gminy Wieliszew zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Podwyżka dotknie mieszkańców i przedsiębiorców. Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych od 1 stycznia 2023 r. pójdą w górę o 18 groszy. Za 1 m2 gruntu mieszkańcy zapłacą 54 grosze zamiast 46 groszy, zaś za 1 m2 powierzchni użytkowej 90 groszy, zamiast 80 groszy. Jeszcze większe podwyżki dotkną przedsiębiorców. Stawka podatku za 1 m2 powierzchni komercyjnej wzrośnie o 3,5 zł do kwoty 28 zł za 1 m2. O 12 groszy do stawki 1,1 zł za 1 m2 podniesiona też zostanie opłata za 1 m2 gruntu służącego działalności gospodarczej. W przyszłym roku wyższe będą również inne stawki podatku od nieruchomości. Za 1 hektar gruntu położonego pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, w 2023 r. mieszkańcy Wieliszewa zapłacą 5,15 zł, zamiast 4,60 zł. W 2023 r. wyższe też będą stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Urosną one z kwoty 11 zł za 1 m2 do kwoty 12,32 zł za 1 m2. Za budynki, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zamiast 5,02 zł za 1 m2 będzie trzeba zapłacić o 60 groszy więcej za 1 m2. Więcej o przeszło 1 zł za 1 m2 w 2023 r. trzeba będzie również zapłacić za wszystkie inne budynki. Warto przypomnieć, że stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o wskaźnik inflacji maksimów ustawowych. Z danych GUS wynika, że wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu tego roku wzrósł o 11,8% w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. Dlatego też o te 11,8% zwaloryzowano maksymalne ustawowe stawki podatkowe mające obowiązywać w 2023 r. Samorządy przy uchwalaniu podatków nie mogą przekroczyć tych limitów.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *