Facebook


WIELISZEW. Projektują wodociągi

2016-01-03 12:51:13

Na terenie gminy Wieliszew przebiega 86 km sieci wodociągowej, która zapewnia dostęp do wody pitnej dobrej jakości 65 proc. jej mieszkańców. Niestety, ale nadal prawie 35 proc. mieszkańców nie ma dostępu do wodociągu i korzysta z własnych ujęć wody. W szczególnie trudnej sytuacji są mieszkańcy Sikor i Topoliny, gdyż woda z ich własnych ujęć jest w większości złej jakości.

Pierwszy krok ku polepszeniu tej sytuacji został już zrobiony. W sierpniu 2015 roku została podpisana umowa z firmą, która na zlecenie Gminy Wieliszew projektuje sieć wodociągową w Kałuszynie, Skrzeszewie, Topolinie i Sikorach. Przed określeniem zakresu projektowania pracownicy Urzędu analizowali m. in. przebiegi ulic, dostępność terenów, inne media ułożone w drogach.

Obecnie trwają prace projektowe. Osoby, które są właścicielami nieruchomości, na których planujemy zaprojektować sieci, otrzymują od projektanta pisma z rysunkiem, na którym zaznaczono proponowany przebieg. Projektant działający w imieniu Gminy potrzebuje zgód tych właścicieli, aby móc kontynuować prace i na etapie końcowym otrzymać zgodę starostwa na realizację inwestycji. Jednocześnie odbywają się spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy uzgadniają miejsca lokalizacji przyłącza.

W ramach prac prowadzonych przez gminę projektowana jest sieć z przyłączami do granic nieruchomości. Odcinek od granicy nieruchomości do domu jest w zakresie każdego z mieszkańców, którzy będą chcieli przyłączyć się w przyszłości do wybudowanego wodociągu.

Obszar, na którym projektujemy sieci, jest bardzo rozległy, a jednocześnie dynamicznie się rozwija. Podjęliśmy decyzję, że w pierwszej kolejności projektowane będą sieci w drogach gminnych, które mają uregulowany stan prawny, co pozwoli sprawnie realizować projekt. Kolejna przesłanka to uzasadnienie technologicznych rozwiązań, gdzie ważne jest dla nas, aby woda krążyła w obiegu w zaprojektowanej sieci. Jednocześnie sieci zostaną zaprojektowane w takich średnicach, aby ilość wody zabezpieczała potrzeby pozostałych nie uwzględnionych w projekcie ulic.

Trwające obecnie prace powinny zakończyć się pod koniec przyszłego roku, kiedy projektant z kompletem dokumentów i pisemnych zgód mieszkańców przedłoży dokumentację w starostwie Powiatowym w Legionowie.

Uzyskanie pozytywniej decyzji starostwa umożliwi podejmowanie dalszych działań, w tym m.in. ubiegania się o środki finansowe, czy realizacje inwestycji w miarę podsiadanych własnych środków przez gminę.

Oprac. JR

Fot. pixabay.com

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *