WIELISZEW. Radny ponad prawem

2018-02-07 5:54:05

Właściciel betoniarni działającej pomimo nakazu rozbiórki wystąpił do RDOŚ o zezwolenie na usunięcie ptasich gniazd z elementów betoniarni. Niestety, jak się okazało, radny nie usunął braków formalnych wniosku, w związku z czym sprawa nie została rozpatrzona


Sprawę opisujemy od 2013 r. Wówczas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę betoniarni w Kałuszynie, należącej do wieliszewskiego radnego Grzegorza Zbrocha. Wcześniej również wydawano takie decyzje nakazujące rozbiórkę, ale radnemu udawało się doprowadzić do ich uchylenia. Tym razem jednak decyzja została utrzymana w mocy przez kolejne instancje administracyjne i sądowe. We wrześniu 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostateczny wyrok w tej sprawie, dlatego radny Zbroch powinien wykonać rozbiórkę urządzeń betoniarni, które powstały bez pozwolenia na budowę.

Ma wyrok sądu za nic

W kwietniu 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) przeprowadził kontrolę betoniarni w Kałuszynie. Chciał sprawdzić, czy decyzja o rozbiórce została wykonana. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że radny tłumaczył niezastosowanie się do wyroku sądu urlopem oraz okresem lęgowym ptaków. Na stojących w betoniarni silosach, podobno znajdują się ptasie gniazda. 5 września odbyła się kolejna kontrola PINB. Betoniarnia nadal funkcjonowała. Pełnomocnik radnego Zbrocha po raz kolejny powołał się na okres lęgowy ptaków.

Nie dopełnił formalności

20 października 2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Pana Grzegorza Zbrocha o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich z elementów betoniarni znajdującej się w Kałuszynie. 27 października 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia ww. wniosku m.in. o informację dotyczącą celu usunięcia gniazd, gatunków, w stosunku do których ma być wydana decyzja. W wezwaniu tym zaznaczono, że uzupełnienie braków formalnych jest niezbędne do wydania decyzji oraz, że nieuzupełnienie ich spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie usunął braków formalnych, w związku z czym sprawa nie została rozpatrzona, a tym samym w Regionalnej Dyrekcji nie toczy się obecnie postępowanie w tej sprawie.

Będą kolejne kontrole

Jak udało nam się ustalić nie jest znany termin rozbiórki wytwórni elementów betonowych Grzegorza Zbrocha w Kałuszynie. Jak poinformował nas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będą prowadzone kolejne kontrole wytwórni elementów betonowych w Kałuszynie. Najbliższa kontrola ma się odbyć 16 lutego br. Zapytaliśmy Grzegorza Zbrocha, dlaczego ma sobie za nic wyrok sądu. Jednakże Radny nie odpowiedział na nasze pytanie.

KT

Komentarze

2 komentarze

  1. Tamara odpowiedz

    Ale czy jemu nie jest normalnie wstyd przed ludźmi, przecież pisze się o nim już od kilku lat?

  2. Edyta odpowiedz

    Też mi coś, jakby to on był jedynym radny który prawo ma tam, gdzie ma. Jedno jest pewne nie jest sam w tym gronie i betoniarni nie rozbierze – zakładamy się? Ale niechby tak ktoś ze zwykłych ludzi – bez poparcia lokalnej władzy i kościoła tak ignorował prawo to dawno by siedział lub miałby rozebrany ” kramik ” i nałożony obowiązek zapłaty za rozbiórkę oraz odpowiednią karę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *