Facebook


WIELISZEW. Renowacja ostatniego odcinka Cieku Janówek

2016-11-04 3:25:39

Gminna Spółka Wodna Wieliszew ukończyła renowację Cieku Janówek na obiekcie melioracyjnym Krubin – Kałuszyn.

Jest to ostatni odcinek kanału melioracyjnego, na którym kolejno dokonano przebudowy przepustów melioracyjnych, udrożniono przepływy, wycięto drzewa i krzewy rosnące w dnie i na skarpach. Końcowa część rowu znajduje się w pobliżu przepompowni ścieków Janówek. W tym rejonie, oczyszczono trzy przepusty pod drogą wojewódzką 631 oraz pod chodnikiem łączącym osiedle domów jednorodzinnych z kościołem i szkołą podstawową. Zrealizowane prace zapobiegną podtapianiu chodnika przez wody opadowe i czasowo wysączające się gruntowe. Inwestycja w całości zrealizowana została poprzez Gminną Spółkę Wodną z dotacji pozyskanej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

UG Wieliszew

Fot. K. G.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *