WIELISZEW. W Łajskach powstanie nowy szpital?

2023-09-14 3:51:29

Trwa postępowanie administracyjne, które ma ułatwić budowę placówki medycznej na działce o pow. 1 ha położonej nad Kanałem Bródnowskim, obok skrzyżowania ulic Nowodworskiej i Sikorskiego w Łajskach w gminie Wieliszew. Inwestycja może powstać w ciągu najbliższych lat i służyć rehabilitacji chorych osób

Władze Gminy Wieliszew rozpoczęły prace administracyjne zmierzające do ułatwienia budowy nowego szpitala na terenie powiatu legionowskiego – w Łajskach, przy Kanale Bródnowskim, obok skrzyżowania ulic Nowodworskiej i Sikorskiego. Procedurę rozpoczęto od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) tego terenu. Uchwała, która ją zainicjowała została podjęta przez Radę Gminy Wieliszew 22 czerwca 2023 r. – Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wynikiem wniosku złożonego przez właściciela nieruchomości zlokalizowanych w granicach opracowania. W 2023 roku do tutejszego urzędu wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 232/2, 233/3, 233/8 położonych we wsi Łajski celem ustalenia przeznaczenia podstawowego ww. działek na usługi ochrony zdrowia lub zmianę wskaźników zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową usługową w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLV/425/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. dla części wsi Łajski (w rejonie ulic: Suwalnej, Nowodworskiej i Sikorskiego) – uzasadnili uchwałę urzędnicy urzędu gminy Wieliszew. Na temat planów właściciela 3 działek, na których ma powstać placówka medyczna poinformował wójt Paweł Kownacki na zebraniu wiejskim dla mieszkańców Łajsk w czwartek, 31 sierpnia 2023 r. Obecnie w urzędzie trwają prace związane z opracowaniem projektu nowego mpzp dla tej części wsi Łajski, ich efekty powinny zostać udostępnione pod tego koniec roku. Należy jednak pamiętać, że procedura jest bardzo długa, więc nowy szpital w Legionowie będzie mógł powstać dopiero w najbliższych latach.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *