Wodomierzy urząd nie chce refundować

2016-07-05 12:46:04

Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) stwierdzającego nieważność uchwalonego w 2012 r. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, władze miasta nie chcą zwracać kosztów montażu i legalizacji wodomierzy instalowanych na tzw. własnych ujęciach wody.

Po wyroku sądu, który unieważnił ok. 20 przepisów obowiązującego w Legionowie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jeden z mieszkańców Bukowca wezwał władze Legionowa do zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Jego zdaniem bowiem, władze powinny same naprawić swój błąd refundując mieszkańcom poniesione koszty montażu i legalizacji wodomierzy instalowanych na tzw. własnych ujęciach. Po przepychankach Rady Miasta i Prezydenta, okazało się, że to właśnie ten ostatni właściwy jest do udzielenia odpowiedzi mieszkańcowi. Prezydent natomiast odsyła mieszkańców do sądu, gdzie mogą dochodzić odszkodowania od Gminy na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego.

WD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *