Facebook
Wójt bez absolutorium

2016-05-30 2:33:21

Rada Gminy Jabłonna ponownie nie udzieliła absolutorium wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu. Może to skutkować przeprowadzeniem referendum ws. odwołania wójta.

Rok temu wójt Chodorskitakże nie otrzymał absolutorium, ale wówczasbył w tzw. okresie ochronnym,niedługo po objęciu stanowiska.Skutki obecdnej uchwały mogą być o wiele groźniejsze.

Zła passa Chodorskiego

Wójt gminy Jabłonna, jako człowiek spoza samorządowego układu od początku nie miał łatwego życia. Jego większość w radzie gminy zawsze była krucha. Wcześniej straszono go obniżeniem pensji, a w końcu pensję tę mu obniżono. Do jego popularności nie przyczynił się także konflikt z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Jabłonnie oraz zawieszenie jej w czynnościach służbowych.

Większość nie lubi wójta

Dlatego za nie udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych , a tylko 4 było za udzieleniem absolutorium. Za nie udzieleniem wójtowi absolutorium za rok 2015 głosowali następujący radni: Witold Modzelewski, Mariusz Grzybek, Paweł Krajewski, Zenon Chojnacki, Marek Zieliński, Teresa Gałecka, Adam Krzyżanowski, Dorota Świątko, Włodzimierz Kowalik, Marta Lipińska, Arkadiusz Syguła. Natomiast za absolutorium dla wójta głosowali Artur Szymkowski, Wojciech Nowosiński, Tomasz Wodzyński oraz Bogumiła Majewska.

Możliwe referendum

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi jest równoznaczne z wystąpieniem z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Teraz kolejny krok należy do rady gminy. Radni mogą ale nie muszą podejmować uchwały o przeprowadzeniu referendum. Sądząc jednak po nastrojach w radzie referendum jest więcej niż możliwe. W kuluarach mówi się, że na stanowiska wójta i jego zastępcy już szykują się przewodniczący rady Witold Modzelewski oraz jego zastępca Arkadiusz Syguła.

Według art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu nieudzielenia absolutorium może być podjęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. W tym czasie – właściwa regionalna izba obrachunkowa, jako organ nadzoru, bada, czy uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium była zgodna z prawem.

KAROL STELMACH

toiowo@toiowo.eu

 

Komentarze

1 komentarz

  1. Gabriel odpowiedz

    za nim ciagnie sie ” ZŁO”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *