Współpraca na rzecz bezrobotnych

2016-07-06 3:34:50

W środę 29 czerwca, w auli starostwa powiatowego Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło partnerski projekt, który zakłada współprace z wieloma podmiotami na rzecz osób długotrwale pozostających bez pracy. W trakcie spotkania odbyła się między innymi część warsztatowa, gdzie uczestnicy w grupach wymieniali poglądy i spostrzeżenia.

– Uważamy, że wszyscy razem naprawdę możemy wypracować ścieżki pomocy, które zadziałają, ale to musi być naprawdę wspólne działanie – mogliśmy przeczytać na Facebooku Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Oprac. MaCh

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *