WSPOMNIENIE. Albatros z AK

2017-03-11 2:46:11

Żegnamy naszego kolegę i przyjaciela, porucznika Wojska Polskiego, harcerza Szarych Szeregów i żołnierza Armii Krajowej Ryszarda Wasilewskiego.

Urodził się 13 lipca 1930 r. w rodzinie Wacława i Jadwigi z d. Kulesza. Od grudnia 1942 r. był „Zawiszakiem”, czyli jednym z najmłodszych harcerzy drużyny im. Andrzeja Małkowskiego, która wchodziła w skład tajnego legionowskiego hufca Szarych Szeregów o kryptonimie „Rój Tom”. Jego drużynowym był Ryszard Brzeziński ps. „Orlin”, żołnierz 709 Plutonu 3 Kompanii I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Ryszard Wasilewski przyjął konspiracyjny pseudonim „Albatros”. Wraz z kolegami ze swego zastępu kolportował prasę konspiracyjną, rozwieszał ulotki, malował hasła antyhitlerowskie i opiekował się grobami żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r. Brał także udział w zbieraniu środków opatrunkowych na czas walki zbrojnej. W czasie Powstania `44 w Legionowie, „Albatros” i jego koledzy pełnili służbę pomocniczą w plutonach Armii Krajowej jako łącznicy, obserwatorzy i zwiadowcy.

Od początku lat 90. Ryszard był aktywnym członkiem koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie.
Został odznaczony krzyżem Armii Krajowej, krzyżem za zasługi dla ZHP i „Złotą Lilijką” Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Odszedł na wieczną wartę 19 lutego 2017 r. Pogrzeb odbył się 27 lutego w Legionowie.

Łączymy się w smutku i żałobie z jego żoną Anną i całą rodziną.
Kolego Ryszardzie, druhu „Albatrosie”! Po swym pracowitym i pięknym życiu – odpoczywaj w pokoju!
Cześć Jego pamięci!

 

Weterani i członkowie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie

o.ga.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *