WSPOMNIENIE. Nasz niezłomny „Kawka”

2017-03-11 2:41:42

Kpt. Lucjan Spletsteser był człowiekiem prawym i szlachetnym, przez całe życie oddanym służbie Polsce. Niestety zmarł 20 lutego 2017 r., a pogrzeb odbył się 24 lutego w Legionowie.

Urodził się 6 czerwca 1929 r. w Zegrzu w rodzinie wojskowej. W 1942 r. wstąpił do drużyny „Dęba” hufca „Rój-Tom” w Legionowie. Został wyszkolony na łącznika i wywiadowcę Szarych Szeregów. Druh Lucjan posługiwał się pseudonimem „Kawka”. l sierpnia 1944 r. „Kawka” przeniósł do Warszawy szyfrogram. Ponieważ jednak nikogo nie zastał na miejscu a powrót do Legionowa był niemożliwy, odnalazł ojca w Warszawie, który służył w powstańczej składnicy sprzętu radiołączności i broni zrzutowej. Już jako żołnierz Armii Krajowej młody Lucjan m.in.: wydawał oddziałom powstańczym sprzęt i broń; brał udział w instalowaniu radiostacji polowej przy ul. Ogrodowej i w gmachu sądów przy ul. Leszno w Warszawie; był łącznikiem i zdobywał żywność dla powstańców i cywilów. 8 sierpnia 1944 roku schwytany przez Niemców, został popędzony do Pruszkowa. Przeszedł przez obozy Gross Rosen, Bürgwejden i Oels.

Po wojnie kpt. Spletsteser znalazł się w Łodzi, gdzie został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa i po kilku miesiącach zwolniony. Po ukończeniu szkoły pilotów silnikowych, przeniósł się do Legionowa. W 1951 r. został skazany na 7 lat więzienia za udział w tajnym stowarzyszeniu patriotycznym w Legionowie. Przez 5 lat przebywał w więzieniach w Rawiczu i Strzelcach Opolskich. Po wyjściu z więzienia, był nękany wielokrotnymi przesłuchaniami w Stołecznej Komendzie Milicji w Pałacu Mostowskich.

Lucjan Spletsteser ożenił się z Wiesławą Orlik i od 1960 r. mieszkał w Warszawie. Cały czas współpracował w Legionowie ze środowiskiem akowskim i szaroszere­gowym. Był m.in. przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Należał także do Związku Powstańców Warszawskich i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Otrzymał wiele odznaczeń, a w 2002 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Legionowo.

Łączymy się w żałobie z rodziną zmarłego, jeszcze raz podkreślając Jego koleżeński i przyjacielski stosunek do nas i młodzieży oraz zainteresowanie sprawami społeczności Legionowa.

Cześć Jego pamięci!
Weterani i członkowie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. ppłk. Edwarda Dietricha oraz Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Legionowie.

o.ga.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *