WSPOMNIENIE. Nasze spotkanie opłatkowe 2014 r.

2015-11-12 12:42:26

Eugeniusz Mikulski ps. „Lew” zawsze utrzymywał ścisłe kontakty ze środowiskiem byłych żołnierzy Armii Krajowej. Był aktywnym członkiem legionowskiego Koła nr 1 ŚZŻAK i przyczynił się do powstania wielu miejsc pamięci narodowej. 

Organizował także spotkania z młodzieżą i uroczystości patriotyczne upamiętniające walkę Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.
Urodził się 15 października 1924 r. Był synem Jana i Emilii z d. Słupek. 11 listopada 1940 r. złożył przysięgę konspiracyjną i stał się żołnierzem Podziemnego Państwa Polskiego o pseudonimie „Lew”. Należał do plutonu 706 I batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” AK. Pluton ten pod dowództwem ppor. Jana Kalisiaka ps. „Mister” działał na terenie Michałowa i Łajsk. Eugeniusz brał udział w kolportowaniu tajnej prasy, w przerzutach i zabezpieczeniu broni. W międzyczasie ukończył tajną szkołę podoficerską i kurs minerski. W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego wziął udział w wynosze­niu broni i amunicji z chwilowo opuszczonych przez Niemców koszar legionowskich. W godzinie „W” brał udział w atakach na przejeżdżające przez Legionowo czołgi niemieckie oraz na pociąg opancerzony, który został wysadzony pod Chotomowem. Gdy zastępca dowódcy plutonu 706 został kontuzjowany, Eugeniusz Mikulski objął jego funkcję.
Po wojnie ukończył liceum dla dorosłych w Legionowie oraz studia w warszawskiej SGGW. Dzięki pracowitości i zdolnościom zajmował odpowiedzialne stanowiska w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministerstwie Rolnictwa, Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zjednoczeniu Przemysłu Zielarskiego „Herbapol”. Pełnił odpowiedzialne funkcje społeczno-polityczne w ruchu ludowym ZSL-PSL.
Za żołnierską postawę i wieloletnią pracę dla Polski odznaczono go: Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za Warszawę, a także krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami. Odszedł na wieczną wartę 1 października 2015 r. Został pochowany 9 października na powązkowskim cmentarzu wojskowym. Cześć Jego pamięci!
Kombatanci i przyjaciele z Koła nr 1 ŚZŻAK im. ppłk. Edwarda Dietricha w Legionowie. o.ga.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *