WSPOMNIENIE. Odeszła Przewodniczka, zostawiła wzór… Bronisława Romanowska – Mazur

2018-11-03 5:45:58

Kpt. Bronisława Romanowska-Mazur była bardzo zaangażowana w podtrzymywanie etosu i przekazywanie pamięci Armii Krajowej i Szarych Szeregów młodym pokoleniom. Napisała monografię „Czas próby – historia legionowskich Kolumbów”. Od 1998 r. była przewodniczącą Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Legionowie, a od 2007 r. prezesem legionowskiego Koła nr 1 ŚZŻAK im. ppłk. Edwarda Dietricha. Zainicjowała powstanie Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej, w której przewodniczyła zgromadzeniu fundatorów. Nieoceniony jest także Jej wkład w powstanie Patriotycznego Szlaku Turystycznego „Polski Walczącej” w powiecie legionowskim


W dniu pogrzebu, pod koniec Mszy Św. lunął deszcz, który również towarzyszył śp. Bronisławie Romanowskiej-Mazur w Jej drodze na legionowski cmentarz. Kościół był pełen ludzi, a refleksyjne mowy pożegnalne i atmosfera smutku, przepełniona wiarą w wieczne życie, kolejny raz dowodziły, że Bronisława Mazur była bardzo kochana, szanowana, ceniona. Padły ważne słowa o Jej: misji, która powinna być kontynuowana; autorytecie, którym była dla większości zgromadzonych; talencie, który przekazała w wierszach; a także wychowaniu wielu pokoleń wartościowych Polaków. Na „wieczną wartę” odeszła kobieta niezwykle mądra, empatyczna, troskliwa, wielka patriotka, która przez całe życie oddana była swej rodzinnie i mogła na Niej polegać.
Bronisława Romanowska-Mazur urodziła się w Śniadowie koło Łomży w 1926 r., a od 1930 r. wraz z rodzicami zamieszkała w Legionowie. Jej rodzice służyli w Legionach Polskich i uczestniczyli w wojnie 1920 r. Do harcerstwa wstąpiła pod koniec lat 30. We wrześniu 1939 r. służyła w Pogotowiu Harcerskim w Legionowie, a potem w Warszawie na Starówce, gdzie znalazła się z rodziną. Gdy wstąpiła do Szarych Szeregów obrała sobie pseudonim „Sosna” i była przyboczną żeńskiej drużyny „Las”, legionowskiego hufca „Rój-Tom”.
Podczas okupacji Bronka uczęszczała na tajne komplety, do tajnego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Pod koniec 1942 r. wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej, która powstała przy parafii pw. św. Jana Kantego. W ramach tej organizacji, wraz z innymi harcerkami prowadziła akcje wychowawcze i patriotyczne dla dziewcząt. Bronisława uczestniczyła ze swoim zastępem w akcjach „małego sabotażu”, a w „godzinie W” oraz późniejszych walkach powstańczych na terenie Legionowa, wykonywała zadania sanitariuszki i łączniczki.
Po wojnie ukończyła liceum pedagogiczne i studia z filologii polskiej. Pracowała w legionowskiej Szkole Podstawowej nr 3, gdzie poznała przyszłego męża Edmunda Mazura. Dochowali się dwójki dzieci: Basi i Marka.
Za walkę i działalność Bronisława Mazur została odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Armii Krajowej. Otrzymała także Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 oraz Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP z rozetą i mieczami. Za swą działalność powojenną została wyróżniona tytułami Honorowego Obywatela Miasta Legionowa i Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego, a przez prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bronisława Mazur zmarła 11 maja 2018 r., a pogrzeb odbył się 16 maja w Legionowie.
Cześć Jej pamięci!

Weterani, członkowie Koła nr 1 Armii Krajowej i Szarych Szeregów oraz Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej z Legionowa.
o.ga

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *