Facebook


Wybrali nowy zarząd

2016-04-19 12:05:35

Na walnym zgromadzeniu legionowskiego Stowarzyszenia Promocji Samorządności Nasze Miasto Nasze Sprawy (NMNS) wybrano nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Bogdan Kiełbasiński, a do zarządu wybrano byłą rzecznik legionowskiego ratusza Annę Szczepłek.

W zarządzie stowarzyszenia znaleźli się również Józef Dziedzic i Andrzej Pliżga jako wiceprezesi, a także Julita Baczyńska, Małgorzata Luzak, Paweł Lewandowski, Adrian Małachowski i Jacek Polnicki.

Jacek Jóźwiak został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
, a jej członkami Stanisław Kraszewski oraz Damian Wróbel. Podczas walnego zgromadzenia stowarzyszenia NMNS oprócz wyboru władz podsumowano także minioną kadencję. Omówione zostały inicjatywy członków stowarzyszenia oraz radnych, którzy działają z ramienia NMNS w Radzie Miasta Legionowo. Najważniejsze działania na rzecz mieszkańców, jakie prowadzi stowarzyszenie to inicjatywy lokalne oraz organizacja wniosków inwestycyjnych, remontowych i interwencji na rzecz mieszkańców, udział w ogólnopolskich, miejskich i powiatowych wydarzeniach, takich jak: WOŚP, pikniki i uroczystości na osiedlach, w placówkach oświatowych, a także pomoc osobom potrzebującym i liczne inicjatywy charytatywne. Omówione zostały również nowe inicjatywy na rzecz mieszkańców. Ważnym tematem spotkania była także bezstronność polityczna stowarzyszenia.

Legionowskie Stowarzyszenia Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY istnieje od 1997 roku. Jego celem jest popularyzowanie idei samorządności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Współpracuje w tym zakresie również z innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi społecznie. Realizuje wspólne przedsięwzięcia. Stowarzyszenie jest otwarte na każdą inicjatywę łączącą siły i możliwości społecznego działania.

WD

Fot. NMNS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *