Wykup ciągnika siodłowego po leasingu

2018-12-17 2:54:25
Leasing ciągników siodłowych jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu firm transportowych, dlatego że pozwala na użytkowanie pojazdu przy niewielkim angażowaniu własnego kapitału. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot za ustaloną wcześniej wartość. Z reguły jest to kwota znacznie niższa od wartości rynkowej leasingowanego pojazdu. Sprawdź, na czym polega wykup ciągnika siodłowego po leasingu.

 

Procedura wykupu ciągnika siodłowego

Procedurę zakończenia umowy leasingu i wykupienia jej przedmiotu zawsze dokładnie się opisuje w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL) albo w samej umowie. Większość leasingodawców wymaga, by zapłacić kwotę wykupu wraz z ostatnią ratą miesięczną. Niektórzy stosują także rozwiązanie polegające na tym, że od momentu płatności ostatniej raty leasingowej korzystający ma określony przedział czasu na poinformowanie firmy finansującej o chęci wykupienia przedmiotu za wartość wykupu. Leasing ciągników siodłowych jest popularnym sposobem pozyskiwania pojazdów do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ wspomniana wartość wykupu wynosi najczęściej jedynie 1% początkowej wartości przedmiotu.

W niektórych przypadkach (np. w związku z wymogami przepisów podatkowych dotyczących amortyzacji) wykup może być wyższy. Sięga wówczas od kilku do kilkudziesięciu procent pierwotnej wartości. Jeżeli przedsiębiorca ma problem ze zgromadzeniem wymaganej kwoty, większość leasingodawców pozwala na wydłużenie umowy i rozłożenie wykupu na raty. Chęć przedłużenia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej, przynajmniej kilka tygodni przed terminem zakończenia umowy.

Przypomnienia o prawie wykupu

W praktyce wielu leasingodawców przypomina leasingobiorcom o prawie do skorzystania z wykupu ciągnika siodłowego po leasingu. Najczęściej przesyłają przypomnienia razem z jedną z ostatnich faktur. Zwykle załączają instrukcję postępowania i gotowy wzór deklaracji chęci skorzystania z wykupu, którą wystarczy podpisać i odesłać. Przypomnienia o zbliżającym się końcu umowy leasingu mogą widnieć też w internetowych panelach obsługi klienta.

Zapłata kwoty wykupu

Należy pamiętać, że wyrażenie woli wykupu ciągnika siodłowego po leasingu nie jest ostatecznym potwierdzeniem. Konieczne okazuje się też wniesienie zapłaty odpowiedniej kwoty we wskazanym terminie. Niezbędne stanie się też pokrycie wszelkich ewentualnych zaległości z umowy, jeżeli takie się pojawiły. Po otrzymaniu kwoty należnej za wykup ciągnika siodłowego, leasingodawca wystawia wystawia fakturę sprzedaży środka trwałego i wysyła ją do leasingobiorcy.

Procedury zakończenia umowy leasingu i wykupu użytkowanego środka regulują Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL). Kwoty ustalane przez leasingodawców są zwykle symboliczne, najczęściej wynoszą 1% początkowej wartości pojazdu. Ponadto firmy leasingowe zazwyczaj same przypominają swoim klientom o kończącej się umowie i szczegółowo opisują, co należy zrobić, aby wykupić ciągnik siodłowy. Co ważne, nawet przekroczenie terminów nie przekreśla szansy na wykup, ale może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *