Wypłacono już 2,7 mln zł w ramach 500+

2016-07-05 11:15:49

Od 1 kwietnia do 1 lipca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie wydał 1361 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 1 800 dzieci. W sumie wypłacono już 2 777 845 zł w ramach rządowego programu 500+.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku złożenia wniosku od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia. W konsekwencji tego, wypłata świadczenia, po jego przyznaniu, dokonywana jest z wyrównaniem, czyli od 1 kwietnia. Jak poinformowali gminni urzędnicy, GOPS w Jabłonnie wydał już 1361 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 1 800 dzieci. W sumie wypłacono już 2 777 845 zł w ramach rządowego programu 500+.

W tym przypadku, przyznanie i wypłata świadczenia 500+ następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Zaś osoby, które złożyły wnioski po 1 lipca otrzymają świadczenia wychowawcze naliczane od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek wpłynął do GOPS. Wnioski złożone po 1 lipca, o ile zostały złożone do 10 dnia miesiąca, będą rozpatrywane i realizowane jeszcze w tym samym miesiącu. Zaś wypłaty z wniosków złożonych po 10, będą realizowane w kolejnym miesiącu.

źródło: UG Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *