WYWIAD. Czy w Legionowie będą standardy urbanistyczne?

2020-01-27 6:05:04

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w piątek 17 stycznia 2020 r. złożył projekt odpowiedniej uchwały. Radni chcą, aby lokalne standardy zostały przyjęte na najbliższej sesji Rady Miasta Legionowo


Rozmawiamy z radnym Dariuszem Petryką, który odpowiadał za przygotowanie projektu uchwały.

To i Owo: Po co nam te lokalne standardy urbanistyczne?

Dariusz Petryka: Pod koniec sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Pozwala ona deweloperom na bardzo dużo. Ustawodawca wyszedł z założenia, że jako kraj potrzebujemy szybkiego przyrostu liczby mieszkań i w tym celu wprowadził ułatwienia, aby znacząco przyspieszyć proces inwestycyjny. Standardy i zawarte w nich parametry, wskaźniki oraz zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej nie gwarantują zachowania spójności urbanistycznej i architektonicznej poszczególnych dzielnic, kwartałów zabudowy i osiedli miejskich. Stąd potrzeba ich ograniczenia, w dopuszczonym ustawą zakresie. Ustawa pozwala radzie miasta, aby standardy wynikające z ustawy zaostrzyć albo złagodzić w zależności od potrzeb danej społeczności lokalnej. W mojej ocenie nasza gmina charakteryzująca się gęstą zabudową i największą gęstością zaludnienia w Polsce, deficytem miejsc parkingowych, ogromnym tłokiem w środkach komunikacji np. pociągach. Gmina nie potrzebuje takich ponadstandardowych ułatwień dla deweloperów i dlatego chciałbym doprowadzić do wprowadzenia większych wymagań w stosunku do deweloperów, które to wpłyną na większy komfort życia mieszkańców.

TiO: A możemy poznać jakieś konkretne przykłady?

DP: Przede wszystkim chodzi o to, aby obniżyć maksymalną wysokość budynków mieszkalnych realizowanych na podstawie specustawy – z 4 do 2. Zważywszy, że inwestycje mogą powstawać nawet tam, gdzie jest to niezgodne z miejscowym planem to nie wyobrażam sobie, aby deweloperzy składali wnioski o wyrażenie zgody na realizację inwestycji z 4 kondygnacjami tam gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Po drugie chodzi o wymuszenie powstawania w ramach inwestycji większej liczby miejsc parkingowych tak, aby wieczorami ulice miasta nie były zastawione autami. Proponujemy, aby na każdy lokal mieszkalny musiały przypadać minimum 2 miejsca postojowe plus dodatkowo pula miejsc ogólnodostępnych.

TiO: Czy na podstawie tej ustawy obecnie deweloperzy zamierzają realizować inwestycje w Legionowie?

DP: Obecnie na uchwałę Rady Miasta oczekują dwa wnioski inwestorów w sprawie lokalizacji inwestycji. Jeden dotyczy zbiegu ulic Szwajcarskiej i Zegrzyńskiej 1, gdzie ma powstać do 64 lokali mieszkalnych i 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. Tam inwestor we wniosku proponuje, aby mieszkańcy dla których nie starczy miejsc parkingowych wykupywali abonament długoterminowy na parkingu wielopoziomowym przy Centrum Komunikacyjnym. Drugi wniosek dotyczy ul. Kościuszki 18, gdzie obecnie znajduje się skład węgla i szereg małych firm. Tam ma powstać nawet 230 mieszkań. Ta wąska uliczka wkrótce ma szanse przeżyć poważne oblężenie, a mieszkańcy domków w okolicy będą musieli się liczyć z trudnościami z wyjazdem z własnej posesji.

TiO: A co mogłoby być w tych miejscach?

DP: Np. centrum o charakterze biurowo-usługowym. Po drugiej stronie torów przy ul. Smereka też znajduje się duża działka gminna, która by to uzupełniała. Brakuje miejsca pracy dla mieszkańców Legionowa, którzy muszą dojeżdżać do Warszawy. Jako gmina tracimy na tym podwójnie – po pierwsze są małe wpływy z podatku CIT, a po drugie musimy dokładać się do biletów mieszkańców dojeżdżających do stolicy.

TiO: Czy liczycie na poparcie uchwały przez radnych obozu rządzącego?

DP: Oczywiście, że liczymy na poparcie. Zdaje sobie sprawę, iż nie jestem ekspertem w dziedzinie urbanistyki i w tym projekcie uchwały mogłem popełnić jakieś błędy czy sprzeczności. Przedkładamy ją jednak radzie, aby wszcząć dyskusje w tym temacie, a treść projektu oddaje nasze intencje – zahamowanie gwałtownego zabudowywania miasta budynkami wielorodzinnymi oraz zajęcie się problemem deficytu miejsc parkingowych. Liczę, że na sesje prezydent przedstawi swoje uwagi do projektu i po ich rozpatrzeniu będziemy mogli przyjąć uchwałę.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *