WYWIAD. Parking sądu dla klientów targowiska? Interwencja radnego

2020-10-09 6:26:55

W sprawie, która jak się wydaje powinna być rozwiązana już dawno temu, interweniował radny Dariusz Petryka. W czerwcu br. wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie, aby parking sądu był dostępny dla mieszkańców Legionowa w soboty

Dariusz Petryka

To i Owo: Co było asumptem do podjęcia działań ws. udostępnienie parkingu przed sądem?
Dariusz Petryka: Już od wielu lat przyjeżdżając na miejskie targowisku byłem zdziwiony, że w taki sposób mogą się marnować publiczne zasoby – otóż w soboty parking sądu stoi pusty, a z drugiej strony mieszkańcy odwiedzający targowisko mają problem z zaparkowaniem. Na różnych forach mieszkańcy skarżą się na trudności z zaparkowaniem pojazdu.

TiO: No właśnie to dziwne…
D.P: Jest to o tyle dziwne, że pracownicy sądu i prokuratury, którzy w sobotę nie świadczą pracy, mogą wraz z rodzinami bezpłatnie korzystać z parkingu. Parking sądu przylegający do ul. Sobieskiego to około 70 miejsca parkingowych, które rozwiązałyby problem parkowania w soboty. Z kolei wtorek i czwartek to sytuacje wydaje się być oczywista – parking musi pozostać do wyłącznej dyspozycji dla sądu, aby jego pracownicy i sędziowie mogli swobodnie i bezpiecznie korzystać z niego.

TiO: I jakie działania Pan podjął?
D.P.:Na początku czerwca b.r. wystąpiłem do Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z wnioskiem, aby pusty w soboty parking użyczać mieszkańcom. W piśmie zaproponowałem ewentualne spotkanie, aby przedstawić swoje pomysły rozwiązania tej kwestii.

TiO: Nic w tej sprawie nie słychać. Więc pewne sąd pozostał głuchy na te prośby?
D.P.: Pan Prezes Sądu udzielił odpowiedzi po 3 miesiącach. Z pisma wynika dobra wola ze strony sądu. Wskazano na skomplikowaną sytuację prawną gruntu, a jednocześnie poinformowano mnie, że sąd szuka rozwiązania, które zadowoli mieszkańców naszego miasta. Nie pozostaje zatem nic innego jak czekać na dobre wieści w tej sprawie.

TiO: A czy Prezydent Miasta Legionowo podejmował tutaj jakieś działania, aby ułatwić mieszkańcom życie ?
D.P.: Nic mi nie wiadomo o wysiłkach Prezydenta w tym zakresie. Półtora miesiąca po moim wniosku podobny wniosek złożyła spółka miejska KZB Legionowo Sp. z o.o., zaś na początku września mieszkańcy złożyli petycję w tej sprawie do urzędu miasta, którą Prezydent Miasta pozostawił bez rozpatrzenia. Niemniej liczę, że Prezydent wesprze tą potrzebną inicjatywę i zaproponuje sądowi pomoc w tym zakresie np. przy obsłudze parkingu w sobotę z wykorzystaniem pracowników KZB.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *